>MFC1811 Hata kodları
0201
Ana motor kablo demetinin bağlantı hatası Ana motor kablo demetini tekrar bağlayın.Motor enkoderi PCB düz kablosunun bağlantı hatası Motor enkoder PCB düz kablosunu tekrar bağlayın.Hata devam ederse Düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesini daha sonra Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
0300 Doküman tarayıcı motor kablo demetinin bağlantı hatası Doküman tarayıcı motor kablo demetini tekrar bağlayın.Doküman tarayıcı ünitesini değiştirin.
Hata devam ederse Düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesini daha sonra Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
0401 Lazer ünitesi için poligon motorun senkronize sinyali algılanamıyor.Çokgen motor kablo demetinin bağlantı hatası Çokgen motor kablo demetini tekrar bağlayın.Lazer ünitesini değiştirin.Hata devam ederse Düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesini daha sonra Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
0501
0502
Fuser biriminin merkez termistör kablo demetinin bağlantı hatası Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
0503 Fuser biriminin merkez termistörü belirtilen değerden daha yüksek bir sıcaklık tespit etti.
Fuser biriminin merkez termistör kablo demetinin bağlantı hatası Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
0504 Fuser biriminin merkez termistörü belirtilen değerden daha düşük bir sıcaklık tespit etti.
Fuser biriminin merkez termistör kablo demetinin bağlantı hatası Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
0505 Fuser biriminin merkez termistörü belirtilen süre içinde belirtilen değerden daha yüksek bir sıcaklık artışı tespit etti.
Fuser biriminin merkez termistör kablo demetinin bağlantı hatası Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
0506 Fuser biriminin merkez termistörü belirtilen süre içinde belirtilen değerden daha yüksek bir sıcaklık düşüşü tespit etti.
Fuser biriminin merkez termistör kablo demetinin bağlantı hatası Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
050A Donanım, fuser biriminin merkez termistörünün bir sıcaklık hatası gösterdiğini tespit etti.
Fuser biriminin merkez termistör kablo demetinin bağlantı hatası Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
050D Yazdırma sırasında fuser biriminde belirtilen süreden daha uzun süre ısıtma.
Fuser biriminin merkez termistör kablo demetinin bağlantı hatası Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
050F Fuser biriminde bilinmeyen bir hata algılandı.Fuser biriminin merkez termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser biriminin ısıtıcı kablo demetini tekrar bağlayın.Düşük voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Fuser ünitesini değiştirin.
0900 Düşük voltajlı güç kaynağı PCB arızası Düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesini değiştirin. Değiştirildikten sonra düzensiz güç kaynağı algılama sayacını sıfırlayın.Ana PCB arızası Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
Not: . Düzensiz güç kaynağı algılama hatası (hata kodu: 0900), makineye beslenen güç kaynağı voltajında ??büyük bir bozulma olduğunda oluşur. Bu durumda, aynı güç kaynağı kullanılıyorsa, düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesi değiştirildiğinde bile aynı hata oluşabilir. Kullanıcının kurulum ortamını incelemesini isteyin.
0B01
0B02
Yüksek voltajlı güç kaynağı PCB ASSY'de bir hata oluştu.Yüksek voltaj PCB kablo demetini tekrar bağlayın.Yüksek voltaj güç kaynağı PCB ASSY'yi değiştirin.Hata devam ederse Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
4000
4200
Drum ünitesi ömrünü tamamladı.
Drum ünitesini yenisiyle değiştirin ve drum sayacını sıfırlayın. Hata göstergesi temizlenmezse, Ana PCB'yi değiştirin.
4B01 Toner Düşük Yeni Toner Kartuşu Hazırlayın.
Hata devam ederse Yeni toner sensörü PCB kablo demetinin bağlantı hatası Yeni toner sensörü PCB kablo demetini tekrar takın.Motor enkoderi PCB düz kablosunun bağlantı hatası Motor enkoder PCB düz kablosunu tekrar bağlayın.Yeni toner sensörü PCB arızası Yeni toner sensörü PCB'sini değiştirin.
4C01
4D01
4E01
Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin ve toner sayacını sıfırlayın. Hata göstergesi temizlenmezse, ana PCB arızalı. Ana PCB'yi değiştirin.
Alınan fakslar, toner kartuşu değiştirilinceye veya bellek dolu olana kadar bellekte de saklanır.
4F01 Kartuş Hatası Toner Kartuşunu tekrar takın.Sensör yeni kartuşu algılayamadı.
6001 Üst kapak açık uyarısı.Üst kapağı kapatın.Makinenin çıkartma aktüatörünü tekrar takın.Üst kapak içindeki çıkıntı (çıkarma tahrik elemanına bastıran) kırılır Üst kapağı ASSY değiştirin.Çıkarma sensörü arızası Çıkartma sensörü PCB'sini değiştirin.
6007 Üst kapağı kapatın.Lazer ünitesi flex kablosunun bağlantı hatası Lazer ünitesinin kablosunu tekrar takın.Üst kapaktaki (lazer deklanşör koluna basan) kaburga kırılmış. Üst kapağı ASSY değiştirin.Kağıt besleme / kağıt yazdırma pozisyon sensörü PCB arızası Kağıt besleme / kağıt yazdırma pozisyon sensörü PCB'sini değiştirin.
6101 Toner Yok Tarayıcı Kapağı ve Üst Kapağı açın, ardından Toner Kartuşunu takın.
6200 Drum ünitesi takılı değil veya cihaz üniteyi görmüyor.Drum üniteyi tekrar takın.
6801 Dahili sıcaklık termistörü belirtilen değerden daha yüksek bir sıcaklık tespit etti.Makineyi ısı veren cihazlarından uzak tutun.
Dahili sıcaklık termistör kablo demetini tekrar bağlayın.Dahili sıcaklık termistörünü değiştirin.
6901 Güç anahtarı AÇIK duruma getirildiğinde veya uyku modu sona erdiğinde fuser biriminde bir hata oluştu.Fuser birimini değiştirin.
Düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesini değiştirin.Ana PCB ASSY'yi değiştirin.Not: Güç anahtarını kapatın. Füzer birimi yeterince soğuduktan sonra, güç anahtarını tekrar AÇIK konuma getirin ve makineyi on dakika bırakın. Bu sorun daha sonra temizlenebilir.
6902 Fuser biriminde bir hata oluştu.Fuser birimini değiştirin.
Düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesini değiştirin.Ana PCB ASSY'yi değiştirin.Not: Güç anahtarını kapatın. Füzer birimi yeterince soğuduktan sonra, güç anahtarını tekrar AÇIK konuma getirin ve makineyi on dakika bırakın. Bu sorun daha sonra temizlenebilir.
6A00 Korona telini temizlemek için drum ünitesinin yeşil etiketini sola ve sağa iki veya üç kez kaydırın. Drum ünitesinin elektrotlarını temizleyin.
Drum ünitesini değiştirin.
6F00 Düzensiz güç kaynağı.Güç anahtarını kapatın. Birkaç saniye sonra gücü tekrar açın ve bu hatanın sıfırlandığını kontrol edin.
Hata devam ederse Düşük voltajlı güç kaynağı PCB ünitesini değiştirin.Sonrada Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
7000
7100
İçte Sıkışma  Tarayıcı Kapağını ve Üst Kapağı açın, Drum Ünitesini dışarı çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın, ardından Başlat düğmesine basın.
7300 Tepside sıkışma.kağıdı Kaset'ten çıkarın, ardından Başlat düğmesine basın.Kağıdın kağıt tepsisinde doğru ayarlandığını kontrol edin.Kağıt tepsisinde çok fazla kağıt bulunmadığından emin olun.Kağıt tepsisindeki kağıdı ters çevirin veya kağıdı 180 derece döndürün.Kağıdın kalınlığının standartta olduğundan emin olun.Kağıdın boyutunun standartta olduğundan emin olun.
7D00 Çıkışda sıkışma.Çıkış sensörü bayrağını ve yayını kontrol edin.
8E02 Boyut uyuşmuyor Doğru kağıdı yeniden yükleyin, ardından Başlat düğmesine basın.
9002 Boyut Uyumsuzluğu Doğru kağıdı yeniden yükleyin, ardından Başlat düğmesine basın.kağıt tepsisinde ayarlanan kağıt boyutu, sürücü tarafından belirtilen boyutla eşleşmiyor.
9302
9307
Tepside kağıt yok.kağıt besleme sensörü kağıt tepsisinde kağıt bulunmadığını algıladı.Kağıt besleme aktüatörü L / R çıkıyor Kağıt besleme aktüatörünü tekrar takın.Kağıt besleme sensörü arızası Kağıt besleme / kağıt yazdırma pozisyon sensörü PCB'sini değiştirin
9601
9608
Yanlış Kağıt Türü A4, Letter, Legal veya Folio kağıdı ile yeniden yükleyin ve Başlat düğmesine basın.
A200 Tarayıcıda belge sıkışması.Belge tarama konumu sensörü, bir belgeyi tararken belge uzunluğunun 90 cm veya daha fazla olduğunu saptadı.
A300 Belge Sıkışması Tarayıcı sıkışıklığını temizleyin, ardından Durdurma Tuşuna basın.Belge tarama konumu sensörünü kontrol edin.
A500 Tarama Etkinleştirilemedi Orijinal belgeyi çıkartın.Gücü kapatın ve tekrar açın.CIS düz kablonun bağlantı hatası CIS düz kablosunu tekrar bağlayın.
CIS ünitesi hatası CIS ünitesini değiştirin.
A600 Faks taranırken oluşan A500 hatası nedeniyle işlem yeniden denenmesine rağmen, BDT için beyaz veya siyah düzeltme verileri doğru aralıkta değildi.
CIS düz kablosunu tekrar bağlayın.CIS ünitesi hatası CIS ünitesini değiştirin.
A700
A800
Yazdırılamıyor.Gücü kapatın ve tekrar açın.ROM'daki renk parametresi CIS ile eşleşmiyor.CIS ünitesi için yanlış düzeltme verisi.
CIS düz kablosunu tekrar bağlayın.CIS ünitesi hatası CIS ünitesini değiştirin.
AF00 CIS taşındıktan sonra bile ana konum hala algılanıyor.CIS rayındaki toz veye pislikleri temizleyin.CIS tahrik kayışını tekrar takın.
Belge tarayıcı motor kablo demetinin bağlantı hatası Doküman tarayıcı motoru kablo demetini yeniden bağlayın.
B000 Tarayıcı hatası.CIS lex kabloyu değiştirin.Hata devam ederse CIS üniteyi değiştirin.
B900 Tarayıcı Hatası.CIS ünitesi hatası CIS ünitesini değiştirin.Beyaz bant üzerinde kirlenme varsa temizleyin.
BB00 Tarayıcı Hatası.Standart olmayan bir beyaz seviye tarandı.CIS ünitesini değiştirin.Hata devam ederse Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
BD00 Tarayıcı Hatası.Standart olmayan bir siyah seviye tarandı.CIS ünitesini değiştirin.Hata devam ederse Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
C700 PC yazdırma verilerini genişletmek için yeterli bellek yok.Bellekte saklanan baskı verilerini yazdırın.Yazdırma verilerini bölün ve ayrı ayrı yazdırın.
D100 Modem hatası.Modem PCB düz kablosunu yeniden takın.Modem PCB ASSY'yi değiştirin.
D200 Modem bulunamadı.Modem PCB düz kablosunu yeniden takın.Modem PCB ASSY'yi değiştirin.
E100 Program hatası.En son ürün yazılımı yükleyin.Hata devam ederse Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
Üretici Destek sayfası
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net