>Yazıcı Sürücüsünde Renk Uyumu Kullanma

Renk Eşleştirme, belgelerin rengini giriş ve çıkış aygıtlarıyla tutarlı olacak şekilde yönetme ve ayarlama anlamına gelir.

Otomatik:

Renk uyumu, belgeye göre uygulanır. Normalde bu ayarı varsayılan ayar olarak kullanın.

Sıradan Kullanıcı Renk Modu:

Kelime işlem yazılımları, elektronik tablo yazılımları ve sunum yazılımları kullanarak iş belgelerini yazdırırken bu ayarı kullanın. RGB renk boşluğu yazdırma verileri yazıcı için CMYK renk boşluğu yazdırma verilerine dönüştürüldüğünde renk eşleştirme uygulanır.

Profesyonel Kullanıcı Renk Modu:

Bu işlev DTP yazılımını kullanmak için uygundur. CMYK çıktı aygıtlarıyla yazdırma simülasyonunu belirleyebilirsiniz.

Renk Uyumu Yok:

Bu işlev bir uygulamayla eşleştirilecek renkler için kullanışlıdır.
Mac OS X kullanıyorsanız renk uyumu için [ColorSync (ColorSync)] işlevini de kullanabilirsiniz.

Not
CMYK renk verilerini yönetmek isterseniz, Graphic Pro işlevini kullanın.
CMYK bağlantı profilleri, Windows PCL yazıcı sürücüsüyle belirlenemez.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.
[Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.
[Setup (Kurulum)] sekmesindeki [Color Setting (Renk Ayarları)] için [Color (Renkli)] öğesini seçin.
[Color Setting (Renk Ayarları)] içinde [Detail... (Ayrıntı...)] öğesine tıklayın.
Bir öğe seçin ve ardından [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.
[Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.
[Tercihler] veya [Özellikler]'e tıklayın.
[Color (Renk)] sekmesini seçin.
Bir öğe seçin ve ardından [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.
[Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Mac OS X için

Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.
[Color (Renk)] sekmesini seçin.
[Color (Renkli)] için bir öğe seçin.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.


Mürekkeple Yazdırma Sonuçlarının Simülasyonu

CMYK renk verilerini ayarlayarak, örneğin ofset baskı makinesinin çıktısını simüle edebilirsiniz.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.
[Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.
[Setup (Kurulum)] sekmesindeki [Color Setting (Renk Ayarları)] için [Color (Renkli)] öğesini seçin.
[Setup (Kurulum)] sekmesindeki [Detail... (Ayrıntılar...)] öğesine tıklayın ve [Graphic Pro (Graphic Pro)] öğesini seçin.
[Yazıcı Simülasyonu]'nu seçin.
Simüle etmek istediğiniz mürekkep özelliğini [Giriş Profili] alanındaki [Simülasyon Hedef Profili] öğesinden seçin ve [OK]'e tıklayın.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.
[Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.
[Tercihler] veya [Özellikler]'e tıklayın.
[Color (Renk)] sekmesini seçin, [Graphic Pro (Graphic Pro)] öğesini seçin ve [Options (Seçenekler)] öğesini tıklatın.
İş belgeleri ve diğer belgeler için [Office Rengi] ile yazıcı simülasyonu yapabilir, ardından da [Gelişmiş] öğesine tıklayıp simüle etmek istediğiniz mürekkep özelliklerini [CMYK Mürekkep Simülasyonu] alanından seçebilirsiniz.
[Yazıcı Simülasyonu] onay kutusunu işaretleyin.
Simüle etmek istediğiniz mürekkep özelliğini [Giriş] alanındaki [Simülasyon Hedef Profili] öğesinden seçin ve [OK]'e tıklayın.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.
[Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Mac OS X için

Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.
Panel menüsünden [Renk] öğesini seçin.
[Color (Renkli)] öğesinde [Graphic Pro (Profesyonel Kullanıcı Renk Modu)] seçeneğini belirleyin.
[Yazıcı Simülasyonu]'nu seçmek için [Seçenekler]'e tıklayın.
[Simülasyon Hedef Profili] alanından simüle etmek istediğiniz mürekkep özelliğini seçin.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.
Kısa not
Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.


Renk Ayırma

Herhangi bir uygulama kullanmadan her rengi birbirinden ayırarak yazdırma yapabilirsiniz.

Not
Bu işlev için Windows PCL yazıcı sürücüsü kullanılamaz.
Adobe Illustrator kullanıyorsanız, uygulamanın renk ayrımı işlevini kullanın. Yazıcı sürücüsünün renk eşleştirme işlevini kapatın.

Windows PS Sürücüleri İçin
Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.
[Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.
[Color (Renkli)] sekmesini seçin ve [Advanced (Gelişmiş)] öğesine tıklayın.
Ayırmak istediğiniz rengi [Baskı Renk Ayırımları]'ndan seçin ve [OK]'e tıklayın.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.
[Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

Mac OS X için
Yazdırılacak olan dosyayı açın.
[File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.
[Print Options (Yazdırma Seçenekleri)] panelini seçin.
[Quality 2 (Kalite 2)] sekmesinde [Print Color Separations (Baskı Rengi Ayrımları)] öğesini seçin.
Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.
Kısa not
Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.

Yoğunluğu Manuel Olarak Düzeltme

Bir resim dramı kartuşu değiştirildiğinde ya da 500 sayfa yazdırıldığında bu makine renk kaydını otomatik ayarlar. Bununla birlikte, gerektiğinde renk kaydını işletim panelinden manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] öğesine basın.
▲veya ▼ öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basın.
Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.
Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

▲veya ▼  öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Print Setup (Yazdırma Ayarları)] öğesine basın.
[Renk Menüsü]'ne basın.
[Yoğunluğu Ayarla]'ya basın.
[Evet] düğmesine basın.
Renk uyumu ayarları
Renk Dengesini (Yoğunluk) Ayarlama

Renk tonunu kendi tercihlerinize göre ayarlarken işletim panelinden çalışın.
İstediğiniz tonu belirtmek için, her bir rengin solgun kısmını (Vurgu), orta ton kısmını (Orta Ton) ve koyu kısmını (Koyu) koyulaştırın veya açıklaştırın.

Bu bölümde, cam göbeği için ayar yapılması anlatılmıştır. Diğer renkler için ayar yaparken her bir renk için aynı prosedürü uygulayabilirsiniz.

Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] öğesine basın.
▲veya ▼ öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basın.
Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.
Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

▲veya ▼  öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Print Setup (Yazdırma Ayarları)] öğesine basın.
[Renk Menüsü]'ne basın.
Renk ayarı kalıbını yazdırmak için [Renk Ayarı/Yazdırma Kalıbı] ve ardından [Evet]'e basın.
[C. Göbeği Ayarı]'na basın.
Vurgu, Orta Ton ve Koyu için sürgü çubukları görüntülenir. Değerleri seçin ve [OK] düğmesine basın.
Kısa not
Bir miktar koyulaştırmak için +1 ila +3 seçin, bir miktar açıklaştırmak için -1 ila -3 seçin.

(Ana Ekran) düğmesine basın.
Yazdırmayı başlatın.
Renk tonu tercihlerinize uygun hale gelene kadar işlemi tekrarlayın.
 
Kaynak : oki-printing-manuals
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net