>DCP8150DN Hata kodları
0B00 Panelden yanıt gelmiyor.Panel PCB arızası.Dokunmatik panel PCB arızası. Main PCB arızası
0C01
0C02
0C03
0C04
Günlük kaydı başarısız oldu.
Main PCB ASSY'yi değiştirin.
0E00 Panel ile anakart arasında iletişim hatası.Panel PCB kablo demetinin bağlantı hatası.Panel PCB arızası.
0F00 Arka kapak sensörü, önlü arkalı yazdırma modunda kapağın açık olduğunu tespit etti.Sensör ve bağlantılarını kontrol edin.
3600 Yüksek gerilim güç kaynağı hatası.
3B00 Ana PCB'de DRAM'a erişim sırasında hata.Main PCB kontrol edin veya değiştirin.
4400 Toner sensörü PCB arızası.Röle ön PCB arızası.Main PCB arızası
5000 Drum ömrü bitti.Drum üniteyi değiştirin veya sayacı sıfırlayın.Hata devam ediyorsa Main PCB değiştirin.
5100 MP kağıt besleme takımı ömrünün dolması. Veya Main PCB arızası.
5200 Kağıt besleme seti 1 için ayarlanan yazdırılabilir sayfalar sınıra ulaştı.MP kağıt besleme kiti, kağıt besleme kiti 1 veya kağıt besleme kiti 2'nin aşınması
MP kağıt besleme kiti, kağıt besleme kiti 1 veya kağıt besleme kiti 2'yi değiştirin. Main PCB arızası Main PCB ASSY'yi değiştirin.
5300 MP 2 kağıt besleme takımı ömrünün dolması. Veya Main PCB arızası.
5400 Fuser ünitesinin ömrünün dolması. Veya Main PCB arızası..
5500 Lazer ünitesinin ömrünün dolması.
5600 Çıkış sensörü ve bayrağı ile bayrak yayını kontrol edin.Fuser kapağını kontrol edin.
5700 Dubleks ünitesi kağıt geçiş yollarında sıkışma.
5800 6A00-6F00-7600-7800-DD00-DE00 veya E200 Fuser,Fuser bağlantıları ve çıkış sensörünü kontrol edin.
5900 Fuser termistör ve termostatı kontrol edin.Fuser bağlantılarını ve Güç kaynağı kartını kontrol edin.
6300 Toner sensörü ve sensör kartını kontrol edin.
6700 Toner sensörü, kalan tonerin belirtilen seviyenin altına düştüğünü tespit etti.Toner sensörü ve sensör kartı ile anakartı kontrol edin.
6A00 Fuserde düşük sıcaklık.Fuser ünitesi, Alçak gerilim güç kaynağı ve Anakartı kontrol edin.
6B00 Fuserde sıcaklık hatası..Fuser ünitesi, Alçak gerilim güç kaynağı ve Anakartı kontrol edin.
6C00 Fuserde yüksek sıcaklık.Fuser ünitesi, Alçak gerilim güç kaynağı ve Anakartı kontrol edin.
6D00 Fuserde normal olmayan sıcaklık.Fuser ünitesi, Alçak gerilim güç kaynağı ve Anakartı kontrol edin.
6E00 Fuser ısınmıyor.Fuser ünitesi, Termostat ve termistör ile Alçak gerilim güç kaynağı ve Anakartı kontrol edin.
6F00 Ortam sıcaklık termostatı veya Fuser termistörü bir sıcaklık hatası tespit etti.Fuser biriminin merkez veya yan termistör kablo demetinin bağlantılarını
kontrol edin Fuser ünitesi, Termostat ve termistör ile Alçak gerilim güç kaynağı ve Anakartı kontrol edin.   
7100 Laser ünitesi bağlantılarını ve poligon motoru kontrol edin..
7200 Lazer ünitesi düz kablosunun bağlantı hatası.Lazer ünitesi arızası.Ana PCB arızası.
7500 Dahili sıcaklık termistörü, belirtilen değerden daha yüksek bir sıcaklık tespit etti.Dahili sıcaklık termistörünü değiştirin.
7600 Fuserde yüksek sıcaklık.Termistör,termostat ve bağlantıları kontrol edin.Anakartı kontrol edin.
7800 Fuserde sıcaklık düşüşü.Fuseri ,Alçak gerilim kartını ve anakartı kontrol edin.
7A00 Ana motorda hız dengesizliği.Ana motor ve Anakartı kontrol edin.
7D00 Drum ünitesi korona telinde voltaj boşalması.Yüksek gerilim kartı ve anakartı kontrol edin.
8000 Kayıt ön sensörü geçersiz bir kağıt boyutu tespit etti.Kağıt boyutu ayarlarını ve sensörü kontrol edin.
8300 Tamburun dönüş sayısı ömrün iki katını aştığında deşarj tespit edildi.Yüksek gerilim güç kaynağı PCB arızası.Anakart arızası.
8400 Çıkış sensörü bayrağı normal çalışmıyor.Bayrağı ve yayını kontrol edin.Çıkış bölgesinde kağıt sıkışması kontrolu yapın..
8500 T1 kağıt besleme algılayıcısı, kağıt kaseti 1'in ayarlanmadığını tespit etti.
8800 Makinenin içinde yabancı cisim veya kağıt kalıntısı var.Çıkış sensörü takılıyor veya rahat çalışamıyor.
8900 Kayıt ön sensörü, beslenen kağıtların dubleks yazdırma modunda belirtilen boyuttan küçük veya daha büyük olduğunu tespit etti.
8A00 Kağıt geçiş yollarında sıkışma.Kağıt belirlenen sürede geçemiyor.Makaraları ve kauçuk merdaneleri sensör bayrağını kontrol edin.
8B00 Kayıt ön sensörü, T2 kağıt besleme sensörü kağıt geçişini algıladıktan sonra belirtilen süre içinde kağıt geçişini algılamıyor.
Makinenin önündeki yabancı cisim. Kayıt ön aktüatörü, makinenin bazı kısımlarına takıldı.Kayıt ön / arka sensör kablo demetinin bağlantı arızası.
Kayıt ön sensörü arızası. Ana PCB arızası.
8C00 Kağıt sensörleri ve geçiş sensörlerinde takılma var.
8D00 Fuser kapağında veya çıkış sensöründe sorun var.
9000 Çok Amaçlı tepsiden yazdırırken, Çok Amaçlı tepside ayarlanan kağıdın boyutu, sürücü tarafından belirtilen boyutla aynı değil.
Kayıt arka aktüatörü, makinenin bazı kısımlarına takıldı.Kayıt arka sensör arızası.Ana PCB arızası.
9100 Kağıt kaseti 1'den yazdırırken, kağıt kaseti 1'de ayarlanan kağıdın boyutu, sürücü tarafından belirtilen boyutla aynı değil.
Kayıt arka aktüatörü, makinenin bazı kısımlarına takıldı.Kayıt arka sensör arızası.Ana PCB arızası.
9200 Kağıt kaseti 2'den yazdırırken, kağıt kaseti 2'de ayarlanan kağıdın boyutu, sürücü tarafından belirtilen boyutla aynı değil.
Kayıt arka aktüatörü, makinenin bazı kısımlarına takıldı.Kayıt arka sensör arızası.Ana PCB arızası.
9300 Kağıt yok hatası.Sensör bayrağını ,kağıt tepsisini kontrol edin.
9400 Kağıt kaseti 1'den yazdırırken, T1 kağıt besleme sensörü, kağıt kaseti 1'de ayarlanmış kağıt olmadığını tespit etti.
T1 kağıt besleme sensörü kablo demetinin bağlantı hatası.T1 kağıt besleme aktüatörü, makinenin bazı kısımlarına takıldı.
T1 kağıt besleme ayar elemanı arızası.T1 kağıt besleme sensörü arızası.Yüksek voltajlı güç kaynağı PCB arızası.Main PCB arızası.
9500 Tepsi 2 de Kağıt yok hatası.Sensör bayrağını ,kağıt tepsisini kontrol edin.
9600 Tepsi 1 ve 2 de kağıt yok uyarısı.Sensörleri ve anakartı kontrol edin.
9700 Kağıt tepsisi 1'den yazdırırken, sürücüden kağıt tepsisi 1 için desteklenmeyen bir kağıt boyutu belirlendi.Main PCB değiştirin.
9800 Kağıt tepsisi 2'den yazdırırken, sürücüden kağıt tepsisi 2 için desteklenmeyen bir kağıt boyutu belirlendi.Main PCB değiştirin.
9900 Dubleks yazdırmada desteklenmeyen kağıt boyutu.
9A00 MP kağıt boş sensör veya sensör bayrağı arızası.Yüksek voltajlı güç kaynağı PCB arızası.Main PCB arızası.
9F01 T1 kağıt besleme sensörü,kağıdın tükendiğini tespit etti.Yüksek gerilim güç kaynağı, T1 kağıt besleme sensörü ve Anakartı kontrol edin.
A100 Ön kapak açık uyarısı.Kapak ve sensörleri kontrol edin.
A200 Dubleks tarama sırasında kağıt boyutu uyumsuzluğu.ADF kağıt yollarını,silindirleri ve sensör bayrağını kontrol edin.
A300 Birinci taraf doküman tarama pozisyon sensör bayrağı veya kablo bağlantı hatası.İlk taraf belge tarama pozisyonu sensörü arızası.Ana PCB arızası.
A400 ADF Kapak açık uyarısı.
A500 Faks tararken, ilk taraf CIS için beyaz veya siyah düzeltme verileri doğru değil.CIS ünitesini değiştirin.
A600 İlk taraf CIS ünitesi arızası İlk taraf CIS birimini değiştirin.Ana PCB arızası Ana PCB ASSY'yi değiştirin.
A700 ROM'daki renk parametresi ilk CIS ile eşleşmiyor.İlk taraf CIS ünitesini veya ikinci taraf CIS ünitesini değiştirin.
Main PCB arızası Main PCB ASSY'yi değiştirin.
A800 ROM'daki renk parametresinde görüntü işleme sırasında bir hata tespit edildi.
En son üretici yazılımını yükleyin. Main PCB arızası Main PCB ASSY'yi değiştirin.
A900 Görüntüyü tararken bir tarama hatası oluştu.Tarayıcı ayarlarını kontrol edin.Güncel bir driver kullanın.Cihaz yazılımını güncelleyin (FIRMWARE)
AC00 Faksı tararken, ikinci taraf CIS için beyaz veya siyah düzeltme verileri doğru aralıkta değil.
İkinci taraf CIS ünitesini değiştirin.Main PCB ASSY'yi değiştirin.
AD00 Birinci taraf BDT için yanlış düzeltme verileri.İlk taraf CIS ünitesi arızası.Main PCB arızası.
AF00 Belge tarayıcı ünitesi için CIS'in ilk tarafı hareket ettirildikten sonra da başlangıç ??konumunu bulamıyor.Taşıyıcı kayışı ve tarayıcı motorunu kontrol edin.
B000 Birinci veya ikinci taraf CIS yassı kablo bağlantı hatası.
B900
BB00
BD00
Birinci veya ikinci taraf CIS ünitesi arızası.Main PCB arızası.
BF00 ADF dubleks tarama yapamıyor.Merdaneleri,kağıt yollarını ve sensör bayrağını kontrol edin.
C700 PC yazdırma verilerini genişletmek için yeterli bellek yok.Main PCB ASSY'yi değiştirin.
Bu cihaza ait Servis el kitabı
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net