>Yazıcı hataları ve çözümleri

Printer servis
printerservis facebook
Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.
Teknik kısaltmalar
ADC Automatic Density Control  -  Otomatik Yoğunluk Kontrolü
A3 kağıt ISO 216 standardı 297 x 420mm boyutundadır (çizimler, diyagramlar, büyük tablolar, A4'e ek olarak çoğu fotokopi makinesi tarafından desteklenir).
A4 kağıt ISO 216 standardı 210 x 297 mm (harfler, dergiler, formlar, kataloglar, lazer yazıcı ve fotokopi makinesi çıktısı).
A5 kağıt ISO 216 standardı 148 x 210mm boyutundadır (not defterleri).
ADF Automatic Documan Feeder  -  Otomatik Doküman Besleyici
A Ampere - Amper
AC Alternating current - Alternatif akım
ACS Anti kıvrılma sistemi için bir kısaltma. Termal faks için kullanıldığında, anticurl, termal rulo kağıdını yazdırıldığında düzelten bir özelliktir.
ARDF Otomatik ters çevirmeli belge besleyicinin kısaltması.( Automatic Reversing Document Feeder )
ASCII American Standard Code for Information Interchange  -  Büyük ve küçük harflerle birlikte farklı birkaç sembol ve kontrol karakterinden oluşan format
ASIC Application-Specific Integrated Circuit  -  Uygulamaya Özel Entegre Devre
ACIA Asynchronous Communication Interface Adapter - Asenkron İletişim Arabirim Adaptörü
AFC Automatic Frequency Control - Otomatik frekans kontrol
ALC Automatic Level Control - Otomatik Seviye Kontrolü
APS Automatic Paper Selection. Otomatik kağıt seçimi kısaltması. Orijinal boyut, plaka veya belge besleyici tarafından algılanır
BIT , bit Bilgisayar, faks, yazıcı, tarayıcı veya dijital fotokopi makinesi gibi dijital bir aygıt tarafından taşınan en küçük bilgi parçası.
BW BandWidth - Bant genişliği
CC Constant Current - Sabit akım
CDROM Compact Disk Read Only Memory - Kompakt Disk Salt Okunur Belleği
CDRW Compact Disk ReWriteable - Yeniden Yazılabilir Kompakt Disk
CMYK Geleneksel baskı makinelerinde kullanılan dört rengi tanımlar ve sırasıyla mavi, kırmızı, sarı ve ana renk / siyah anlamına gelir.
COMM Communication  -  İletişim
CPU Central Processing Unit
CRT Cartridge  -  Kartuş
CRUM Customer Replaceable Unit Monitor  -  Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim Monitörü
CU Control Unit - Kontrol ünite (Anakart)
DC Direct Current - Doğru akım
DNS Domain Name System  -  Alan adı sistemi
Doc Document
DRAM Dynamic Random Access Memory - Dinamik Rasgele Erişim Belleği
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory  -  Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek
ER/ERR Error  -  Hata
ENV Environment  -  Çevre
FUNC Function  -  İşlev
HDD Hard Disk Driver  -  Sabit disk sürücü
HDMI High-Definition Multimedia Interface - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü
HDR High Dynamic Range - Yüksek dinamik aralık
HSV Hue Saturation Value  -  Ton doygunluk değeri
ITB Intermediate Transfer Belt  -  Transfer kayışı (Belt)
IP Internet Protocol (address)
ISDN integrated services digital network
ISP internet service provider
K Black  -  Siyah
C Cyan  -  Cam göbeği
M Magenta  -  Pembe
Y Yellow  -  Sarı
LED Light Emitting Diode - Işık Yayan Diyot
Lm Lümen (lm), Her yöne eşit bir şekilde yayılan ışık akısı birimidir.Bir LED ampul tarafından sağlanan parlaklığın gerçek ölçümüdür.
MACaddress Media Access Control Address  -  Medya erişim kontrol adresi
Mainboard Anakart
MCU Machine Control Unit  -  Makine Kontrol Ünitesi
MOS Metal oxide semiconductor
NVM Non-Volatile Memory. Used instead of NVRAM.  -  Uçucu Olmayan Bellek. NVRAM yerine kullanılır.
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory  -  Uçucu Olmayan Rastgele Erişim Belleği
OEM Original Equipment Manufacturer  -  Orijinal ekipman üreticisi
OS Operating system - İşletim sistemi
PCB Printed circuit board - Baskı devre
PDL Page Description Language  -  Sayfa Tanım Dili
PLA Polilaktik asit. 3D baskıda kullanılan bitki bazlı bir filament malzeme.
PU Power Unit - Güç ünitesi (Besleme)
RAM Random Access Memory  -  Rasgele erişim belleği
REGI Registration  -  Kayıt
ROM Read Only Memory  -  Sadece okunabilir hafıza
PCR Primary Charging Roller  -  Birinci şarj merdanesi
SPL Samsung Printer Language  - Samsung yazıcı dili
OPC Organic Photo Conductor  -  Organik Fotoğraf İletkeni
LSU Laser Scanner Unit  -  Lazer tarayıcı ünitesi
PDF Portable Document Format  -  Platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üretilmiş sayısal bir dosya biçimidir.
PCL Printer Control Language  -  Yazıcı kontrol dili HP tarafından geliştirilmiştir.
PDL Page Description Language  -  Sayfa Tanım Dili
WLAN Wireless Local Area Network - Kablosuz Yerel Alan Ağı
PPI Pixel Per Inch - İnç Başına Piksel
UPS Uninterruptible Power Supply - Kesintisiz güç kaynağı
VPN Virtual Private Network - Sanal özel ağ
Teknik kısaltmalar