>Yazıcı hataları ve çözümleri

Printer servis
printerservis facebook
Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.
Teknik kısaltmalar
ADC Automatic Density Control  -  Otomatik Yoğunluk Kontrolü
ADF Automatic Documan Feeder  -  Otomatik Doküman Besleyici
A Ampere - Amper
AC Alternating current - Alternatif akım
ASCII American Standard Code for Information Interchange  -  Büyük ve küçük harflerle birlikte farklı birkaç sembol ve kontrol karakterinden oluşan format
ASIC Application-Specific Integrated Circuit  -  Uygulamaya Özel Entegre Devre
ACIA Asynchronous Communication Interface Adapter - Asenkron İletişim Arabirim Adaptörü
AFC Automatic Frequency Control - Otomatik frekans kontrol
ALC Automatic Level Control - Otomatik Seviye Kontrolü
BW BandWidth - Bant genişliği
CC Constant Current - Sabit akım
CDROM Compact Disk Read Only Memory - Kompakt Disk Salt Okunur Belleği
CDRW Compact Disk ReWriteable - Yeniden Yazılabilir Kompakt Disk
COMM Communication  -  İletişim
CPU Central Processing Unit
CRT Cartridge  -  Kartuş
CRUM Customer Replaceable Unit Monitor  -  Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim Monitörü
CU Control Unit - Kontrol ünite (Anakart)
DC Direct Current - Doğru akım
Doc Document
DRAM Dynamic Random Access Memory - Dinamik Rasgele Erişim Belleği
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - Elektriksel Olarak Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory  -  Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek
ER/ERR Error  -  Hata
ENV Environment  -  Çevre
FUNC Function  -  İşlev
HDD Hard Disk Driver  -  Sabit disk sürücü
HDMI High-Definition Multimedia Interface - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü
HDR High Dynamic Range - Yüksek dinamik aralık
HSV Hue Saturation Value  -  Ton doygunluk değeri
ITB Intermediate Transfer Belt  -  Transfer kayışı (Belt)
IP Internet Protocol (address)
ISDN integrated services digital network
ISP internet service provider
K Black  -  Siyah
C Cyan  -  Cam göbeği
M Magenta  -  Pembe
Y Yellow  -  Sarı
MACaddress Media Access Control Address  -  Medya erişim kontrol adresi
Mainboard Anakart
MCU Machine Control Unit  -  Makine Kontrol Ünitesi
MOS Metal oxide semiconductor
NVM Non-Volatile Memory. Used instead of NVRAM.  -  Uçucu Olmayan Bellek. NVRAM yerine kullanılır.
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory  -  Uçucu Olmayan Rastgele Erişim Belleği
OEM Original Equipment Manufacturer  -  Orijinal ekipman üreticisi
OS Operating system - İşletim sistemi
PCB Printed circuit board - Baskı devre
PDL Page Description Language  -  Sayfa Tanım Dili
PU Power Unit - Güç ünitesi (Besleme)
RAM Random Access Memory  -  Rasgele erişim belleği
REGI Registration  -  Kayıt
ROM Read Only Memory  -  Sadece okunabilir hafıza
PCR Primary Charging Roller  -  Birinci şarj merdanesi
SPL Samsung Printer Language  - Samsung yazıcı dili
OPC Organic Photo Conductor  -  Organik Fotoğraf İletkeni
LSU Laser Scanner Unit  -  Lazer tarayıcı ünitesi
PDF Portable Document Format  -  Platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üretilmiş sayısal bir dosya biçimidir.
PCL Printer Control Language  -  Yazıcı kontrol dili HP tarafından geliştirilmiştir.
A4 ISO paper size  -  ISO kağıt boyutu 210 x 297mm.
DNS Domain Name System  -  Alan adı sistemi
PDL Page Description Language  -  Sayfa Tanım Dili
WLAN Wireless Local Area Network - Kablosuz Yerel Alan Ağı
PPI Pixel Per Inch - İnç Başına Piksel
UPS Uninterruptible Power Supply - Kesintisiz güç kaynağı
VPN Virtual Private Network - Sanal özel ağ
LED Light Emitting Diode - Işık Yayan Diyot
Teknik kısaltmalar