>Kod: 001 (Servis çağır) PCB arızası veya yetersiz güç kapasitesi.Yazıcı kontrol PCB'sini (Ana kart) değiştirin.
Kod: 002 - 005 CPU Hatası
Kod: 012 Sistem zaman aşımı.Cihazı kapatıp açın hata devam ederse kontrol PCB değiştirin.(Ana kart)
Kod: 020 Nand FLASH'daki CU FW algılanmadı.Cihazı kapatıp açın hata devam ederse kontrol PCB değiştirin.(Ana kart)
Kod: 024 Japon font hatası (kanji font)
Kod: 030 RAM Kontrol Hatası.Yazıcı kontrol PCB'sini değiştirin.(Ana kart)
Kod: 040 EEPROM hatası.Yazıcı kontrol PCB'sini değiştirin.(Ana kart)
Kod: 042 - 043 - 045 Flash bellek dosya sistemi hatası.Yazıcı kontrol PCB'sini değiştirin.(Ana kart)
Kod: 051 CPU soğutma fanının anormal durumu.CPU Fanı düzgün bağlanmış mı?
Kod: 052 Görüntü İşlemcisi ile DMA İptal Hatası algılandı.Cihazı kapatıp açın hata devam ederse kontrol PCB değiştirin.(Ana kart)
Kod: 057 Tarayıcının komut iletişiminin zaman aşımı.Kontrol ünitesi ve tarayıcı ünitesi arasında komut iletişimi zamanaşımı
Kod: 062 USB Sürücüsü Hatası
Kod: 064 SD Kart Eksik Hatası
Kod: 069 NIC chip hatası.Yazıcı kontrol PCB değiştirin.
Kod: 070 Postscript hatası Postscript çekirdeği içinde hata tespit edildi.Yazıcı kontrol PCB değiştirin.
Kod: 072 Motor arabirimi hatası veya PU-CU arabirimi hatası
Kod: 073 Video hatası. Görüntü verilerini genişletirken bir hata tespit edildi.Anakartı kontrol edin
Kod: 077 Görüntü veri genişlemesi sırasında anormal durumun tespiti.Cihazı kapatıp açın hata devam ederse kontrol PCB değiştirin.(Ana kart)
Kod: 081 (Servis çağır) Cihazı kapatıp açın hata devam ederse kontrol PCB değiştirin.(Ana kart)
Kod: 111 Başka bir model için bir dubleksleme ünitesi tespit edildi.Dubleks ünitesini kontrol edin.
Kod: 112 Başka bir model için 2. Tepsi tespit edildi.2.tepsiyi kontrol edin veya değiştirin.
Kod: 113 Başka bir model için 3. Tepsi tespit edildi.
Kod: 114 Başka bir model için 4. Tepsi tespit edildi.
Kod: 115 Başka bir model için 5. Tepsi tespit edildi.
Kod: 121 Yüksek Gerilim güç kaynağı arabirimi hatası.Kontrol kartı üzerindeki sigortayı kontrol edin.
Kod: 123 Anormal çevre nemi veya nem sensörü bağlantı hatası
Kod: 124 Anormal çevre nemi,Ortam algılayıcı kartını ve FFC'yi değiştirin
Kod: 125 Çok amaçlı kaset hatası.Sensör kablosunda kopma veya kısa devre varmı?.Atlama motorunu ve dişli tertibatını kontrol edin.
Kod: 126 Bu hata, bir yazıcı dışarıdan taşındıktan sonra ortaya çıkar.Ortam sıcaklığında 2 saat bekletip tekrar çalıştırın.
Kod: 128 Fuser fan hatası.Fanı ve bağlantılarını kontrol edin.
Kod: 134 LED baş tespit hatası (01 = K, 02 = C, 03 = M, 04 = Y) LED kafası ile PCB arasındaki FFC bağlantıyı kontrol edin.
Kod: 135 - 01 Tepsi 1 kaldırma motoru hatası
Kod: 135 - 02 Tepsi 2 kaldırma motoru hatası
Kod: 135 - 03 Tepsi 3 kaldırma motoru hatası
Kod: 135 - 04 Tepsi 4 kaldırma motoru hatası
Kod: 135 - 05 Tepsi 5 kaldırma motoru hatası
Kod: 135 - 07 Kemer Motor Kilidi Hatası,Mekanik bir motor sigortası, kesilmiş veya kısa devre motor kablosu kontrolu yapın
Kod: 135 - 09 Fuser Motor Kilidi Hatası,Mekanik bir motor sigortası, kesilmiş veya kısa devre motor kablosu kontrolu yapın
Kod: 141 - 142 - 143 - 144 -  145 Resim dramı Yukarı / Aşağı konum algılama hatası (01 = K, 02 = C, 03 = M, 04 = Y, 05 = W / CL)
Kod: 147 Toner besleme motoru hatası (01 = K, 02 = C, 03 = M, 04 = Y, 05 = W / CL)
Kod: 163 Toner sensörü algılama hatası (01 = K, 02 = C, 03 = M, 04 = Y, 05 = W / CL)
Kod: 166 - 01 Güç kaynağı sıcaklık termistörü ile bir anormallik tespit edildi.Güç kaynağı termistörü kısa devre.
Kod: 166 - 02 Güç kaynağı termistörü açık devre
Kod: 166 - 03 Güç kaynağı termistörü yüksek sıcaklık hatası.
Kod: 166 - 04 Güç kaynağı termistörü düşük sıcaklık hatası.
Kod: 167 Termistör eğim hatası.Yazıcıyı 1 saat kadar kapalı tutup tekrar açın.
Kod: 168 - 01 - 02 - 03 - 04 01: Termistör kısa devre olarak algılanır 02: Termistor açık olarak algılanır 03:Termistör yüksek sıcaklık hatası.
04: Termistör düşük sıcaklık hatası.Yazıcıyı 30 dakika beklettikten sonra gücü tekrar açın.
Kod: 169 - 01 - 02 - 03 - 04 01: Termistör kısa devre 02: Termistör açık devre 03: Termistör yüksek sıcaklık hatası 04: Termistör düşük sıcaklık hatası
Yazıcıyı 30 dakika beklettikten sonra, gücü tekrar açın.
Kod: 170 / 171 Füzer termistörünün kısa devre (170) veya açık devre (171) tespit edildi.
Kod: 172 / 173 Füzer termistörünün anormal (172: yüksek veya 173: düşük) sıcaklığı tespit edildi.Termistör veya fuseri değiştirin.
Kod: 181 / 182 / 183 / 184 / 185 Opsiyon ünitesi hatası.(181 = Çift Yön Birimi 182, 183, 184, 185 = İsteğe Bağlı Tepsi) bağlantı konnektörleri kontrol ediniz.
Kod: 188 - 01 - 02 01: Port CPU ile iletişim hatası.Kontrol PCB değiştirin.02: Sürücü CPU'su ile iletişimde hata.Sürücü PCB değiştirin.
Kod: 190 Sistem belleği taşması.Kontrol PCB değiştirin.
Kod: 203 - 204 Bu hata cihaz kapatıp açıldığında olur.Kontrol PCB değiştirin.
Kod: 207 - 208 - 213 - 214 Bu hata cihaz kapatıp açıldığında olur.CU program hatası.Kontrol PCB değiştirin.
Kod: 241 / 242 / 243 / 244 / 245 241: DUPLEKS PCB'yi değiştirin. 242: Opsiyon Tepsi 2,243: Opsiyon Tepsi 3,244: Opsiyon Tepsi 4,245: Opsiyon Tepsi 5
Kod: 247 Motor PORTU CPU Program Bellek Hatası.Kontrol PCB kartı değiştirin.
Kod: 249 Motor DRIVER CPU Programı Bellek Hatası.Kontrol PCB kartı değiştirin.
Kod: 251 Güvenli Disk Silme Hatası.HDD yi kontrol edin.HDD yi değiştirin.
Kod: 257 HDD'yi formatlayın. Sorunu çözmezse, HDD'yi değiştirin
Kod: 350 / 351 / 352 / 353 Görüntü Dramı Ömrü. Yeni Görüntü Dram Ünitesi takın.
Kod: 354 Fuser Birimi Ömrü. Yeni Fuser takın.
Kod: 390 / 391 / 392 / 393 Kağıt sıkışması oldu.
Kod: 414 / 415 / 416 / 417 Toner kartuşu atık toner haznesi dolu.
Kod: 420 Veri çok karmaşık. İşlem sırasında bellek dolma hatası oldu. Yazdırma verisi miktarını azaltın.
Kod: 460 Çok amaçlı tepsiye yerleştirilen kağıt boyutu ve türü ekranda belirtilenlerle eşleşmiyor.
Çok amaçlı tepsiye yerleştirilen kağıt boyutu ve türünün uygulamada seçilenlerle aynı olduğunu teyit edin.
Kod: 461 / 462 / 463 / 464 Beslenen kağıt boyutu ve türü ekranda belirtilenlerle eşleşmiyor. Uygulamada seçilenle aynı kağıt boyutunu ve türünü kullanın.
Kod: 901 / 902 Belt termistörü ile kısa devre (901) veya açık devre (902) tespit edildi.Belt termistörü bağlantısını kontrol edin.Belt ünitesinde,yazıcı 
ünitesinin PCB etiket terminali olan temas yüzeyinde veya kabloda herhangi bir anormal durum var mı?
Kod: 903 / 904 Belt termistörü anormal sıcaklık tespit etti.903: çok yüksek,904: çok düşük
Kod: 980 Isıtıcı çevresinde ortam sıkışması hatası.
Kod: 990 Atık toner sensörü algılama hatası.K toner kartuşu takılı mı? takılı ise Atık toner sensörü bağlantısını kontrol edin.
Kod: 993 Kağıt kalınlığı sensörü güç kablosunda bir hata tespit edildi.
Kod: 994 Yüksek sıcaklık hatası tespit edilen bir füzer takıldı.
OKI Genel hata kodları OKI Genel hata kodları OKI Genel hata kodları
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
Genel Hata kodları
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net