>Error 20 Kağıt Giriş Sensörü tetiklenmedi - Kağıt sensörde sıkışmış olabilir.
Error 21 Giriş sensöründen sonra çıkış sensörü zamanında yapılmadı.
Error 22 Çıkış sensörü hatası.Bayrağı kontrol edin
Error 23 Dubleks ünitesinde sıkışma. Kağıt, dubleks giriş sensörünü zamanında terk etmiyor veya dubleks çıkış sensörünü zamanında tetiklemiyor
Error 24 Tanımlanan kağıt boyutu, verileri biçimlendirilmiş olarak yazdırmak için çok kısa.
Error 25 Giriş sensörü yanlış zamanda tetiklendi. Bir önceki sayfa yazdırması henüz devam ediyordu.Pickup selenoid ve sensörü kontrol edin
Error 26 Dubleks ünitesi takılı ancak kağıt tepsisi algılanmıyor.
Error 27 Kağıt ve / veya zarf boyutları yanlış algılandı.Kağıt ve / veya zarf boyutları ayarlarını yenileyin.
Error 28 Tepsi boş veya takılı değil, kağıt giriş yolunda sıkışıyor veya yazıcı manuel besleme istiyor.
Error 29 Çıkış tepsisi sensörü hatası.
Error 30 Üst kapak açık yada kapak anahtarı çalışmıyor.
Error 31 Toner hatası algılandı,Toneri kontrol edin.
Error 32 Uyumsuz toner kartuşu.Desteklenmeyen toner.
Error 37 Yetersiz bellek.Yazdırma işini tamamlamak için yeterli bellek yok.Yazdırma işini iptal edin,yazdırılan sayfa sayısını azaltın.
Error 38 Yazıcıda yüklü bellek miktarı yazdırılan belgeden daha düşük.
Error 39 Sayfa yazdırmak için çok karmaşık. Yazıcının yüklü tüm belleği tanıdığını doğrulamak için kullanıcı menülerine gidin ve "Menüleri Yazdır"
test   sayfasını yazdırın. Çıktıda gösterilen belleğin takılı belleğe uyduğundan emin olun.
Error 43 Yazıcı tarafından desteklenmeyen font türü.
Error 52 Saklanması istenen veriler için yeterli flaş hafızası yok.
Error 58 Dubleks Bağlı Değil Dubleks elektrikle bağlanmış, ancak artık mekanik olarak bağlı değil,
Error 59 Dubleks Kapağı açık Dubleks ünitesinin üst kapağı açık olarak algılandı.
Error 62 Disk dolu, Diske yazılması istenen veriler için yeterli disk alanı yok.
Error 63 Biçimlendirilmemiş veya Arızalı Disk Yazıcı,  kusurlu olarak algılanan bir disk yok sayılır. Hızlı Disk Testi'ni çalıştırın. Test başarısız
olursa, disk bozuktur veya veriler bozulmuştur. Hızlı Disk Testi geçer ancak disk çalışmazsa, Disk Test / Temizle (2 saatlik test) çalıştırın.
Operatör panelinden talimat verildiği takdirde diski değiştirin.
Error 80 Bakım sayısı sıfırlanmadan yazıcı 200.000-300.000 baskısına ulaştı. Yazıcının baskı kalitesini ve güvenilirliğini korumak için fuser ünitesini
aktarma silindirini ve şarj silindirini bu aralıklarla değiştirmeniz gerekiyor.
Error 82 Drum ünitesi  ömrünün sonuna gelmiş ve değiştirilmesi gerekiyor.Mesajı temizlemek ve geçici olarak devam etmek için "GO" düğmesine basın
Error 84 Transfer roller ömrünün sonuna gelmiş ve değiştirilmesi gerekiyor.Mesajı temizlemek ve geçici olarak devam etmek için "GO" düğmesine basın
Error 88 Toner sensörü toner seviyesinin düşük olduğunu algıladı.
Error 122 Fuserde yüksek ısı hatası.Fuseri kontrol edin.
Error 230 Dubleks ünitesi veya çıkış kısmında medya sıkışması
Error 24X Tepside kağıt sıkışması (241 tepsi1 ,242 tepsi2)
Error 90X Bu hata Ana bilgisayardan yazıcıya bir iş gönderilirken hata oluştuysa, yazıcıyı kapatın ve açın ve tekrar deneyin.Yazıcı bekleme modunda
iken ya da dahili test sayfalarından birini yazdırmaya çalışırken göründüyse, sistem kartını değiştirin
Error 914 Tepsi 1 kağıt alma hatası.Kağıt ayarlarını ve tepsi 1 i kontrol edin.Kağıt sensör bayrağının çalışmasını kontrol edin.
Error 917 Transfer roller hatası.merdaneyi temizleyin.Sol tarafdaki merdane yatağının direnci 0 ohm civarında olmalıdır.HVPS ile yatak arasını kontrol edin.
Error 920 Fuser düşük ısı hatası.Fuser istenilen sıcaklığa ulaşamıyor veya hiç ısınmıyor.
Error 922 Fuser bekleme konumunda istenilen sıcaklığa erişemiyor.Termistörü kontrol ediniz.
Error 923 Fuser bekleme konumunda ve yazdırma durumunda aşırı ısınıyor.Termistör arızalı
Error 924 Açık ısı hatası.Termistor açık devre.
Error 925 Bu bir servis hatası kodudur.Fuser ısıtıcı lamba uyumlu değildir.Genelde fuser onarımı sonrasında ortaya çıkabilir.
Error 927 Fan arızası.Fanlardan biri yada birkaçı çalışmıyor.
Error 929 Toner sensörü hatası.Sensör ve devresini kontrol ediniz.
Error 930 Uyumsuz laser ünitesi takıldı.Veya arızalı laser ünitesi.
Error 931 Laser ünitesi hatası.Laser ünitesini ve bağlantılarını kontrol edin.
Error 934 Laser ünitesi ayna motorda arıza.Motor dönüşünü,bağlantılarını kontrol ediniz.
Error 935 Laser ünitesi ayna motoru normal hızında dönmüyor.
Error 939 Motor iletişim hatası
Error 940 Renkli yazıcılarda toner algılama hatası (940-Cyan , 941-Magenta , 942-Yellow , 943-Black)
Error 940 Power kartı hatası.Kartı ve bağlantılarını kontrol edin.
Error 947 Motor kartı arızası
Error 953 NVRAM hatası anakartı kontrol edin,değiştirin.
Error 975 Ağ kartı hatası
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
Genel Hata kodları
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net