>MS810 Hata Kodları
111.30 ... 111.90 Yazıcı Kafası Kimliği hatası.Kontrol kartındaki "MIR MTR" ve "VIDEO" soketlerinin kablolarının doğru şekilde bağlandığından ve hasar görmediğinden emin olun. Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
120.10 ... 120.80 Fuser motoru hatası.Kontrol paneli üzerindeki "J24" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Fuser sürücü motorunu değiştirin.Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
121.07 ... 121.24 Fuser yeterli ısıya ulaşamıyor.Kontrol paneli üzerindeki "J24" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Fuser sürücü motorunu değiştirin.Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
121.25 Hat voltajı tespiti sonrası cihaz hazıra geçmedi.Kontrol panosunu değiştirin.
121.26 ... 121.31 Fuser, yazdırma sıcaklığına erişemedi.Kontrol paneli üzerindeki "J24" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Fuser sürücü motorunu değiştirin.Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
121.32 ... 121.49 Fuserde aşırı ısınma.Fuser termostat ve termistörü kontrol edin.
Sorun devam ederse, fuseri değiştirin.
121.36 Fuser normal ısıya ulaşamıyor.Kontrol paneli üzerindeki "J24" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Fuser sürücü motorunu değiştirin.Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
126.01
126.02
Cihazın çalışma aralığı dışında Hat Frekansı.Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse LVPS'yi değiştirin.
Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
130.01 Aktarım hatası.Makineyi sıfırlayın.Hata devam ederse Drum üniteyi değiştirin.
133.05 ... 133.08 Toner Seviyesi hatası.Toner kartuşunun doğru şekilde takıldığından emin olun.Mevcut toner kartuşunu çıkarın ve farklı bir kartuş takın.
Kontrol panosundaki "JCTLS" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.Drum yüksek voltaj kontağının hasarsız olduğundan emin olun. Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
140.10 ... 146.00 Ana tahrik motor hatası.Kontrol kartındaki "TRANSPORT MTR" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Ana tahrik motorunu değiştirin.Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
149.00
150.00
Dubleks motor enkoder tespit edilmedi.Denetleyici kartındaki "REDRIVE" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Hata devam ederse, kontrol panosunu değiştirin.
155.00 ... 171.07 Toner motor enkoderi tespit edilmedi.Ana soğutma fanı hatası.Kontrol kartındaki "M FAN" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Makineyi sıfırlayın Hata devam ederse, denetleyici kartını değiştirin.
172.03 ... 173.07 LVPS soğutma fanı hatası.LVPS soğutma fanı kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.LVPS fanını değiştirin.
Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
174.03 ... 175.07 HVPS fanı hatası.HVPS fanını değiştirin.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
200.01
200.02
Medya sıkışma hatası.Kısmen beslenen veya sıkışan medya için ortam yolunu kontrol edin. Medya yolu kısmen beslenmiş veya sıkışmış medyadan mu? Preslenmiş veya sıkışmış ortamları çıkarın. Giriş sensörünü kontrol edin.
200.03 Medya belirtilen süre içinde sensöre ulaşmadı.Tüm ortam tepsileri için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin. Kullanımda ortam boyutu, tüm ortam tepsileri için ayarlanan boyuta uyuyor mu.Ortamı değiştirin veya ortam boyutu ayarını değiştirin.Aşırı doldurma için ortam tepsilerini kontrol edin.
200.05
200.07
Medya, giriş sensörüne ulaştı, ancak belirtilen süre içinde temizlemedi.Tüm ortam tepsileri için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin. Kullanımda ortam boyutu, tüm ortam tepsileri için ayarlanan boyuta uyuyor mu.Ortamı değiştirin veya ortam boyutu ayarını değiştirin.
Aşırı doldurma için ortam tepsilerini kontrol edin.
200.08 Medya belirtilen süre içinde sensöre ulaşmadı.MPF alma silindiri grubunu kontrol edin.MPF alma silindirini temizleyin veya değiştirin.
Bir MPF baskı testi yapın ve doğru çalışma için MPF ??alma solenoidini kontrol edin.
200.09 ... 200.12 Laser servo başlatmak için uygun ana motor geri bildirimi alınmadı.Sayfa sensöre (giriş) ulaştığında baskı kafası motoru kilitlenmedi.
Kontrol kartındaki "MIR MTR" ve "VIDEO" soketlerinin kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.Hata devam ediyorsa laser üniteyi değiştirin.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ediyorsa Denetleyici kartını değiştirin.
200.14 Laser servo başlatmak için uygun ana motor geribildirim alınmadı.Kontrol kartındaki "MIR MTR" ve "VIDEO" soketlerinin kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.Hata devam ediyorsa laser üniteyi değiştirin.Makineyi sıfırlayın. Hata devam ediyorsa Denetleyici kartını değiştirin.
200.15 Medya sensöre (giriş) ulaştı, ancak belirtilen süre içinde geçmedi.Tüm ortam tepsileri için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin. Kullanımda ortam boyutu, tüm ortam tepsileri için ayarlanan boyuta uyuyor mu.Ortamı değiştirin veya ortam boyutu ayarını değiştirin.Aşırı doldurma için ortam tepsilerini kontrol edin.
200.16 Ana tahrik motoru durdu.Kontrol kartındaki "MIR MTR" ve "VIDEO" soketlerinin kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Hata devam ederse Laser üniteyi değiştirin. Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
200.17
200.19
Isıtıcı motor durdu. 200.19 Kağıt giriş sensörüne ulaşmadı.
Tepsi giriş sensörünü kontrol edin.Ortam tepsilerini kontrol edin.
200.25 Medya sensöre (giriş) ulaştı, ancak belirtilen süre içinde geçmedi.Tüm ortam tepsileri için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin. Kullanımda ortam boyutu, tüm ortam tepsileri için ayarlanan boyuta uyuyor mu?
200.33 Medya sensöre ulaştığında Laser hazıra geçmedi.Kontrol kartındaki "MIR MTR" ve "VIDEO" soketlerinin kablolarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Yazıcı kafasını (Laser ünite) değiştirin.Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
200.34 Kısa medya algılandı.Giriş sensörünü kontrol edin.
200,35
200,45
Medya, sensöre (giriş) ulaştı, ancak belirtilen süre içinde terketmedi.Tüm ortam tepsileri için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin. Kullanımda ortam boyutu, tüm ortam tepsileri için ayarlanan boyuta uyuyor mu? Ortamı değiştirin veya ortam boyutu ayarını değiştirin.
202.01 Fuserde kağıt sıkışması.Sıkışan medya için ısıtıcıyı kontrol edin.Fuser merdanelerini kontrol edin ve temizleyin.
202.01 Fuser çıkışında kağıt sıkışması.Tüm ortam tepsileri için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin.Çıkış sensörü ve bayrağı ile pressure roller kontrolu yapın.
202.03 Medya belirtilen süre içinde sensöre (fuser çıkışı) ulaşana kadar geç kalıyor.Füzer birimi grubunu hasar ve ömür son kullanma tarihi açısından kontrol edin. Yukarıdaki bileşen hasar gördü mü yoksa ömrü aştı mı? Kaynaştırıcıyı temizleyin veya değiştirin.Doğru çalışma için sensörü (kaynaştırıcı çıkışı) kontrol edin.
202.05 202.07 Medya sensöre ulaştı (fuser çıkışı) ancak belirtilen süre içinde terketmedi.Arka kapağı kontrol edin. Arka kapı hasarsız mı ve düzgün kapatılmış mı.
Fuser ve çıkış sensörünü kontrol edin.
202.13 Medya belirtilen süre içinde sensöre (füzer çıkışı) ulaşana kadar geç kalıyor.Fuser birimi grubunu engeller açısından kontrol edin.
Fuseri temizleyin kontrol edin.
202.14 Akordeon sıkışması, desteklenmeyen dar ortam.Arka kapağı kontrol edin.Füzer birim grubunun hasar görmesi ve ömrünün sona ermesi için kontrol edin.
202.16 ... 202.22 Sayfa füzere beklenenden daha erken geldi,Doğru bağlantı için füzer tahrik motorunu ve kontrol panosundaki "J24" soketini kontrol edin. Ana tahrik motoru doğru şekilde bağlanmış mı? Isıtıcı sürücü motorunu değiştirin.Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
202.31 Medya sensörde kaldı.Sıkışmış medyayı çıkarın.Çıkış sensörü ve bayrağını kontrol edin.Fuseri temizleyin.
202.32 Ortam sensöre ulaştı (fuser çıkışı) ancak belirtilen süre içinde terketmedi.Arka kapağı kontrol edin.Füzer birimi grubunu hasar ve ömür son kullanma tarihi açısından kontrol edin. Yukarıdaki bileşen hasar gördü mü yoksa ömrü aştı mı? Kaynaştırıcıyı değiştirin.
202.43 Medya belirtilen süre içinde sensöre (fuser çıkışı) ulaşana kadar geç kalıyor.Fuser birimi grubunu hasar ve ömür son kullanma tarihi açısından kontrol edin. Yukarıdaki bileşen hasar gördü mü yoksa ömrü aştı mı? Kaynaştırıcıyı değiştirin.Fuser birimi grubunu engeller açısından kontrol edin.
Doğru çalışma için sensörü (kaynaştırıcı çıkışı) kontrol edin.
202.45 Ortam sensörde (fuser çıkışı) kalıyor.Tüm ortam tepsileri için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin. Kullanımda ortam boyutu, tüm ortam tepsileri için ayarlanan boyuta uyuyor mu  Ortamı değiştirin veya ortam boyutu ayarını değiştirin.
202.49 Kaynaştırıcı bilgi çipi hatası. Fuserin doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Isıtıcı düzgün takılmış mı.Isıtıcıyı tekrar takın.
Mevcut ısıtıcıyı çıkarın ve farklı bir ısıtıcı takın. Hata devam ediyor mu. LVPS bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
230.01 Dubleks baskı sırasında sıkışma.Sıkışan medya için dubleks yolunu kontrol edin.Çift taraflı baskı sensörünü kontrol edin.
230.02
230.03
Ortam, belirtilen zamandan daha kısa sürede sensöre (dubleks yol) ulaştı veya geç kaldı. Sıkışan medya ve engeller için dubleks yolunu kontrol edin.
Doğru çalışma için sensörü (çift yönlü yol) kontrol edin.
230.05 230.07 Medya algılayıcıya ulaştı (dubleks yol) ancak belirtilen süre içinde terketmedi.Medya sıkışmaları ve tıkanıklıkları için çift yönlü yolu kontrol edin.
Önlü arkalı ön kapağı hasar açısından kontrol edin.
230.20 ... 230.22 Dubleks motor durdu.Medya sıkışmaları ve tıkanıklıkları için çift yönlü yolu kontrol edin.Dubleks motor kablosunun ve denetleyici kartındaki "DUPLEX MTR" soketinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
250.02 Giriş sensörü, MPF ortam tepsisinden yeniden deneme sırasında geç besleme algıladı.Medya kaynağını kontrol edin.
MPF alma silindirini kontrol edin.MPF alma silindirini temizleyin veya değiştirin.
250.06 ... 250.18 Medya, MPF ortam tepsisinden belirlenen süre içinde sensöre (giriş) geç kalmaktadır.MPF alma silindiri grubunu kontrol edin.
MPF ??alma solenoidini kontrol edin.
282.03 Ortam, belirtilen süre içerisinde sensöre (ADF seçim) ulaşmıyor.Orijinal belge durumunu kontrol edin. Orijinal belge, ataç, yırtık, delik veya aşırı yıpranma gibi hasarların yanı sıra ataç ve zımbalardan arındırılmış mı.Bir ADF testi yapın.ADF alma silindirini temizleyin veya değiştirin.
282.05 Medya algılayıcıya ulaştı (ADF seçimi) ancak gecikmeli ya da belirtilen süre içinde terketmiyor.ADF için ortam boyutu ayarını ve tepsi kılavuzlarını kontrol edin.Bir ADF testi yapın ortam yolunu kontrol edin. Medya yolu fazla medya tozu ve ataç ve zımba gibi yabancı nesnelerden temizleyin.
284.03
284.05
Medya belirtilen süre içinde (2. tarama) ulaşmıyor veya geç terkediyor veya sensörü zamanında terketmiyor.Orijinal belge durumunu kontrol edin. Orijinal belge, ataç, yırtık, delik veya aşırı yıpranma gibi hasarların yanı sıra ataç ve zımbalardan arındırılmış mı.Medya yolu fazla medya tozu ve ataç ve zımba gibi yabancı nesnelerden temizleyin.Doğru çalışma için ADF taşıma motorunu kontrol edin.ADF denetleyici PCBA'sını değiştirin.
285.01 Ortam sensörde (ADF ortam çıkışı) kalıyor.Doğru çalışma için sensörü (ADF medya çıkışı) kontrol edin.
285.03 Ortam, belirtilen süre içinde sensöre (ADF medya çıkışı) ulaşmıyor veya geç terkediyor.Orijinal belge, ataç, yırtık, delik veya aşırı yıpranma gibi hasarların yanı sıra ataç ve zımbalardan arındırılmış mı.Sensör (ADF medya çıkışı) hattına dikkat edin
290.02 290.11 ADF çalışırken, ADF üst kapağı açıldı.ADF'den tüm belgeleri kaldırın. Zarar görmemiş bir belgeyi ADF'ye yerleştirin ve bir ADF testi yapın.
295.20 Sensör (çoklu besleme algılaması) bir seferde yoldaki birden fazla sayfa tespit etti.ADF besleme kayışını aşınma veya vites hasarı açısından kontrol edin.
31.21 ... 31.45 Toner Seviyesi Algılama hatası.Toner kartuşu smart chip hatası.Toner kartuşunun doğru şekilde takıldığından emin olun.Mevcut toner kartuşunu çıkarın ve farklı bir kartuş takın. Kontrol panosu üzerindeki "TONER UNIT" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
31.60 ... 31.65 Drum ünite akıllı çip hatası.Görüntüleme ünitesinin doğru şekilde kurulduğundan emin olun.Kontrol panosu üzerindeki "IMAG UNIT" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun. Görüntüleme ünitesi akıllı çip kontağını kablosuyla değiştirin.Hata devam ederse denetleyici kartını değiştirin.
31.80 ... 31.85 Fuser akıllı çip hatası.Fuserin doğru şekilde kurulduğundan emin olun.Kontrol panosundaki "J27" soketinin kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
32.10 Toner kartuşu akıllı çip uyumluluk hatası.Toner kartuşunu değiştirin.
32.11 Drum ünitesi akıllı çip uyum hatası.Drum ünitesini değiştirin.
32.12 Fuser akıllı çip uyumluluk hatası.Isıtıcıyı değiştirin.
34.xx Ortam boyutu uyuşmazlığı.Yazıcı medyayı çok kısa veya çok dar olarak algılar.Yüklenen medyanın uygun boyutta olduğundan emin olun. Yazdırma işi ayarları, yazdırılan ortamın boyutuyla da çakışmalıdır.Ortam tepsisi kılavuzlarının doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
35.xx Yetersiz bellek.Yazıcının kontrol panelinde Kaynak Kaydet seçeneğini devre dışı bırakmak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için Devam düğmesine basın.Ek bellek takın.
38.xx Bellek dolu.Yazıcının kontrol panelinde Kaynak Kaydet seçeneğini devre dışı bırakmak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için Devam düğmesine basın.Ek bellek takın.
39 Karmaşık sayfa.Sayfa yazdırmak için çok karmaşık.Mesajı silmek için yazıcı kontrol panelinde Devam düğmesine basın.Çözünürlük ayarını azaltın.
Ek yazıcı belleği takın.
41 Kartuş ile Drum ünitesi tipi uyuşmazlığı.Kartuş veya drum ünite chipleri bölge uyumsuzluğu.
42.xy Yazıcı ile kartuş uyumsuzluğu.Yazıcının bölge numarasıyla eşleşen bir toner kartuşu takın. .Xy hata kodu değeri, gerekli bölge numarasını temsil eder; burada x, yazıcının bölge numarasını ve kartuşun bölge numarası için y sayısını gösterir:  0 - Global , 1 - ABD, Kanada , 2 - Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEA), İsviçre , 3 - Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda , 4 - Latin Amerika , 5 - Afrika, Orta Doğu, Avrupa'nın geri kalanı
50 Yazı tipi hatası.Mesajı silmek ve işi işlemeye devam etmek için Devam düğmesine basın.
51 Arızalı flaş.Şunlardan birini veya birkaçını deneyin: Arızalı flash bellek kartını değiştirin.  Mesajı kontrol etmek ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelinden Devam'a basın. Mevcut yazdırma işini iptal edin.
52 Flash dolu.Mesajı kontrol etmek ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelinde Devam'a dokunun.Yazı tiplerini, makroları ve flash bellekteki diğer verileri silin.Daha büyük kapasiteli bir flash bellek kartı takın.
53 Biçimlendirilmemiş flash.Birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelinde Devam'a basın.Flaş bellek cihazını formatlayın. Not: Hata mesajı kalırsa, flash bellek cihazı bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
54 Ağ hatası - denetleyici kartı ve ağ bağlantı noktası arasındaki iletişim hatası.
56 USB bağlantı noktası devre dışı.Yazıcının kontrol panelinde, mesajı silmek ve belirtilen bölmeyi veya tepsiyi kullanmadan yazdırmaya devam etmek için Devam'ı seçin.
59 Uyumsuz çıkış kutusu veya tepsi.
80 Bakım seti ömrünü doldurdu.
81 Silindir takımı ömrünü doldurdu.Bir silindir takımı takın.
84 Drum ünitesi ömrünün sonunda.Drum ünitesini değiştirin.
840.01 ADF ünitesi devre dışı bırakılmış.Tarayıcıyı etkinleştirmek ve ek hatalar olup olmadığını belirlemek için Yapılandırma moduna girin.
840.02 Denetleyici, ardışık iki donanım hatası sonrasında flatbed tarayıcı ve ADF'yi otomatik olarak devre dışı bıraktı.
Tarayıcıyı etkinleştirmek ve ek hatalar olup olmadığını belirlemek için Yapılandırma moduna girin.
842.xx Denetleyici ile ADF / tarayıcı arasında bir iletişim hatası oluştu.
843.00 Düz yataklı tarayıcı taşıyıcısının ana konumu sensör tarafından algılanmıyor (düz yataklı tarayıcı ana konumu).Sensörü (flatbed tarayıcı ana pozisyonu) hasar veya ayrılma açısından kontrol edin. Yukarıdaki sensör doğru şekilde takılmış mı.Sensörü tekrar takın veya değiştirin (flatbed tarayıcı ana konumu).
Doğru çalışma için sensörü (flatbed tarayıcı ana pozisyonu) kontrol edin.
843.07 ADF asansör tepsisi ana konumu sensör tarafından algılanmıyor (ADF asansör tepsisi ana konumu).
843.15 843.18 843.15 ADF asansör tepsisi durdu.
843.18 ADF asansör tepsisi motoru uygun zamanda kapanmadı.
845.02 845.03 845.02 Düz yataklı tarayıcı CCD ile başlatma işlemi sırasında bir hata oluştu.
845.03 ADF tarayıcı CCD'si ile başlatma işlemi sırasında bir hata oluştu.
88 Toner kartuşu az.Toneri değiştirin hata devam ederse drum üniteyi değiştirin.
900.xx RIP ürün yazılımı hataları.Ürün yazılımını güncelleyin. Hata devam ederse, kontrol panosunu değiştirin.
940.xx Motor iletişim hatası.Makineyi sıfırlayın. Hata devam ederse LVPS'yi değiştirin.Hata devam ederse denetleyici kartını değiştirin.
948.xx Başarısız motor kartı saat kontrolü başarısız oldu.Kontrol kartını değiştirin.
949.xx Başarısız motor kartı gecikme hattı kalibrasyon hatası.Kontrol kartını değiştirin.
950.xx NVRAM uyumsuzluğu hatası - denetleyici kartı EEPROM ve kontrol paneli aynası arasındaki uyumsuzluk.
Uyarı - Hasar Tehlikesi: Şu bileşenlerden herhangi birini değiştirirken: Kontrol paneli aksamı , Denetleyici kartı aksamı Her seferinde yalnızca bir bileşeni değiştirin. Gerekli bileşeni değiştirin ve yukarıda listelenen ikinci bir bileşeni değiştirmeden önce bir POR yapın. Bu prosedür takip edilmezse, yazıcı çalışmaz hale getirilecektir.
952.xx Kurtarılabilir bir NVRAM Döngüsel Artıklık Denetimi (CRC) hatası oluştu.POR (Power On Reset) yapın.
953.xx
954.xx
955.xx
NVRAM , ROM veya NAND hataları.
Kontrol kartını değiştirin.
956.xx Düz yataklı tarayıcı ve ADF, temel yazıcıdaki denetleyici kartıyla düzgün şekilde iletişim kuramıyor
957.xx Kontrol kartını değiştirin.
958.xx Denetleyici Kartı NAND Hatası.Kontrol kartını değiştirin.
959.01 959.02 959.03 959.01 Akıllı çip önyükleme kodunun denetleyici doğrulama hatası 959.02 İmza Doğrulama Kodunun doğrulanamaması 959.03 İmza Doğrulama Kodu bir kod bölümünün kimliğini doğrulayamadı.Ürün yazılımını yükseltin. Bu başarısız olursa, kontrol panosunu değiştirin
959.04 ... 960.xx 959.04 Doğrulanmamış adrese atlama 959.05 Bilinmeyen Önyükleme Hatası 959.20 Akıllı çip donanım hatası 959.21 Akıllı çip komut isteğine yanıt vermedi.
959.23 Akıllı çip kendi kendini sınama sırasında başarısız oldu 959.24 EEPROM Tutma Hatası (Yazma hatası) 959.25 HW prog sırasında yetersiz aygıt alanı 959.26 Artımlı sayaç sıfırlama maksimum değeri aşıyor 959.27 Maksimum değer sınırı nedeniyle artış sayısı başarısız oldu 959.28 Geçersiz SP Bellek Yapılandırması 959.30 Akıllı çip kütüphanesi geçersiz bir değişken (ler) i işaretledi 959.31 Akıllı çip kütüphanesi geçersiz bir cihaz adresini işaretledi 959.32 Fiziksel arabirimi başlatma hatası 959.33 Bilinmeyen / beklenmedik Hata 959.34 Sistem akıllı çip Bus Busy hatası.
Kontrol kartını değiştirin.
961.xx RAM Bellek Hatası isteğe bağlı DRAM arızalı.Kötü hafıza kartını değiştirin.
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net