>MS510 - MS610 Hata Kodları
111.00
..........
111.69
LSU Hatası.
Uygun bağlantı için JVIDEO1 ve JGLV1 LSU kablolarını kontrol edin.Kabloları çıkartıp tekrar takın.
LSU kablolarını ve konnektörleri inceleyin.Hasar kontrolu yapın. Hata devam ederse Laser üniteyi ve denetleyici kartını değiştirin.
121.07
......... 121.37
121.07 den 121.37 ye kadar olan hatalar Fuser ile ilgili hata kodlarıdır.
Fuser yüksek veya düşük veya sıfır ısı hatalarını simgeler.
Fuser bağlantılarını,ısıtıcı elemanı,Termostat ve Termistörü kontrol edin.
Çözümler : Motor ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükleyin: Diagnostics Menu (Menü)> Printer Setup (Yazıcı Ayarları)> Defaults (Varsayılanlar)
Kurulum ayarlarını varsayılan ayarlarına geri döndürün: Diagnostics Menu (Menü)> EP Setup (Kurulum)> Defaults (Varsayılanlar)
Yazıcıyı kapatın.Arka kapağı ve kapağı çıkarın.Güç kaynağının PCN5'ine bağlı füzer kablosunu ayırın.Isıtıcı kablosunda yaklaşık doğru direnci kontrol edin:  220V kaynaştırıcı - 43 ohm - 110V kaynaştırıcı - 10 ohm Direnç bu değerler ile uyuşuyormu.
Bir LVPS servis kontrolü yapın.Fuser temizliği yapın.Hata devam ederse Fuser i değiştirin.
126.01

126.02
Güç kaynağı hatası.Güç kablosunu değiştirin.Şebeke voltajının doğruluğunu kontrol edin.Güç kaynağı kablosunun karta doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.Yazıcıyı kapatın.Güç kablosunu çıkarın.Güç kaynağı soketinin A ve D terminalleri arasındaki direnci ölçün. Direnç yaklaşık 30 ohm olmalı.
Sorun devam ederse güç kaynağını değiştirin.
132.01
......... 132.34
Toner yoğunluk sensörü hatası.Sensörü temizleyin.
Toner yoğunluk sensörünü doğru şekilde kontrol edin.Toner yoğunluğu sensörü silicisini soldan sağa hareket ettirin.
133.05
......... 133.08
133.05 CTLS maksimum beklenen değerin üzerinde okuma. 133.06 CTLS minimum beklenen değerin altında okuma. 133.08 Aşırı CTLS gürültüsü.
CTLS'yi bloke eden gevşek toner olup olmadığını kontrol edin.CTLS'yi temizleyin. Güç kaynağına doğru bağlantı için PCN3 kablosunu kontrol edin.
Kontrol panosuna uygun bağlantı için CTLS kablosunu kontrol edin.Denetleyici kartını değiştirin.
140.10
......... 140.80
Feed motoru arızası.Ana tahrik şanzımanını çıkarın ve kirleri kontrol edin.
Aşınma veya hasar için ana tahrik dişli kutusunun dişlilerini kontrol edin.Ana tahrik şanzımanını değiştirin.
Ana tahrik motorunu düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.Diagnostics menüsüne gidin ve bir besleme testi yapın:
Diagnostik Menüsü> Giriş Tablası Testleri> Besleme Testi> Herhangi bir giriş kaynağı seçin Besleme testi yapılırken ana tahrik motorunun dönüp dönmediğini kontrol edin. Feed testi yapılırken dönüyor mu? Denetleyici kartını değiştirin.
146.00 Autocomp Pick / Lift Motor Tepsi 1.
Tepsi 1'i Çıkarın.Kaldırma plakasını ve dişlileri metal plakayı hareket ettirerek doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kaldırma plakası ve dişlileri serbestçe hareket ediyormu? Tepsi eklentisini yerine takın.
Aşağıdakiler için kaldırma / kaldırma motor şanzımanını kontrol edin: . Dişli diş kırılması . Dönme özgürlüğü Aşınma veya hasar?
Çekme / kaldırma motoru şanzımanını değiştirin.Kontrolör kartındaki JLIFT1 kablosunu kontrol edin.Çekme / kaldırma motoru şanzımanını değiştirin.
Kontrol panosunu değiştirin.
155.00 Burgu motorundan kodlayıcı alınmadı.
Toner kartuşundaki dişliyi aşınma veya hasar açısından kontrol edin.Toner kartuşunu değiştirin.Kartuş dişli kutusundaki dişlileri kontrol edin.
171.03
......... 171.07
Fuser fanı hatası.JFAN1 kablosunun kontrol panosuna düzgün şekilde bağlandığından emin olun.Soğutma fanının düzgün şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.Soğutma fanını değiştirin.Yazıcıyı kapatın ve JFAN1'i denetleyici kartından çıkarın.JFAN1'deki voltajı ölçün. Voltaj  24V olmalıdır.
Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
841.xx
.......
842.xx
Tarayıcı hatası.
CCD şerit kablosu denetleyici kartındaki JCCD1'e düzgün şekilde bağlı mı? Şerit kablosunu JCCD1'e doğru şekilde bağlayın.
Düz yatak ünitesini değiştirin.Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
200.01 Kağıt giriş sensörü kapandı.Sıkışan ortam parçaları için giriş sensör alanını kontrol edin. Kağıt yolu kısmen beslenmiş veya sıkışmış kağıt varmı ?
Herhangi bir medya parçasının kağıt yolunu temizleyin.Giriş sensörünü engelliyorsa, sıkışma erişim kapağını kontrol edin. Giriş sensörünü engelliyor mu?
Doğru bağlantı için giriş sensörü kablosunu kontrol edin.POR teşhis menüsüne gidin ve bir sensör testi yapın:
Diagnostics Menu> Base Sensor Test> Input.Giriş sensörünü değiştirin.
200.02
......... 200.08
200.02 Giriş sensörü çok hızlı bir şekilde kapatıldı. 200.03 Medya MPF'den giriş sensörüne ulaşmadı. 200.05 Giriş sensörü çok uzun süre kapalı kaldı. 200.07 Giriş sensörü,sonraki sayfalarda hareket etmedi, 200.08 Sayfa beklenmedik zamanda giriş senoruna ulaşır.
Kağıt kaynağını kontrol edin.MPF alma silindiri ve ayırıcı pedi hasar ve kirlenme açısından kontrol edin.MPF alma makarasını ve ayırıcı pedi değiştirin. m 3 MPF solenoidini doğru çalışması için kontrol edin.
200.09
......... 200.15
Laser tarayıcı hatası.
LSU kablolarını kontrol edin.LSU kablolarını ve konnektörleri inceleyin.LSU'yu değiştirin.
200.16 Fuser motoru durdu.Ana tahrik şanzımanını sökün. Uygun bağlantı için ana tahrik dişli kutusu kablosunu kontrol edin.
Fuser dişlisini hasar veya toner kirliliği açısından kontrol edin.Denetleyici kartını değiştirin.Fuseri değiştirin.
200.19 200.21 Kağıt giriş sensörüne ulaşamıyor.Kağıt kaynağını kontrol edin.MPF alma silindiri ve ayırıcı pedi hasar ve kirlenme açısından kontrol edin.
MPF alma makarasını ve ayırıcı pedi değiştirin.MPF solenoidini doğru çalışması için kontrol edin.
200.23
200.24 200.29 200.30
Laser ünite hatası.
Doğru bağlantı için LSU kablolarını kontrol edin.Kabloları tekrar yerleştirin.
LSU kablolarını ve konnektörleri inceleyin.LSU'yu değiştirin.
200.31 200.32 200.33 Kağıt alma sistemi hatası.
Kağıt kaynağını kontrol edin.MPF alma silindiri ve ayırıcı pedi hasar ve kirlenme açısından kontrol edin.MPF alma makarasını ve ayırıcı pedi değiştirin.
MPF solenoidini kontrol edin: Sol kapağı çıkarın.Diagnostics menüsüne gidin ve bir besleme testi yapın:
Diagnostik Menüsü> Giriş Tablası Testleri> Besleme Testi> Çok amaçlı besleyici .
Besleme testi yapılırken MPF ??solenoidinin hareket edip etmediğini kontrol edin.
200,38 200,42 200,44 200,45 Tepsi 1'den alınan sayfa çoklu giriş denemelerinden sonra giriş sensörüne (veya varsa manuel besleme sensörüne) ulaşmadı.
Kağıt kaynağını kontrol edin.MPF alma silindiri ve ayırıcı pedi hasar ve kirlenme açısından kontrol edin.MPF alma makarasını ve ayırıcı pedi değiştirin.
MPF solenoidini kontrol edin: Sol kapağı çıkarın.Diagnostics menüsüne gidin ve bir besleme testi yapın:
Diagnostik Menüsü> Giriş Tablası Testleri> Besleme Testi> Çok amaçlı besleyici .
Besleme testi yapılırken MPF ??solenoidinin hareket edip etmediğini kontrol edin.
201.01 Dar medya sensörü hatası.
202.01
......... 202.28
Medya, füzer çıkış sensörüne ulaşmadı.Sıkışan ortam parçaları için giriş sensör alanını kontrol edin. Kağıt yolunda kısmen beslenmiş veya sıkışmış medya varsa bunları temizleyin.Kağıt yolunu sıkışmaya neden olan parçalardan temizleyin.Fuser çıkış sensörü kablosu JEXIT1'i kontrol edin.
230.01
......... 232.10
Dahili dupleks etrafındaki kağıt sıkışması. Arka kapağı çıkarın.Redrive makaralarını aşınma veya hasar açısından kontrol edin.Redrive komplesini değiştirin.
Sol kapağı çıkarın.Diagnostics menüsüne gidin ve bir çift yönlü besleme testi yapın:
Diagnostics Menu> Duplex Tests> Duplex Feed 1 Doğru işlem için geri solenoidi kontrol edin.
241.01
......... 241.49
Tepsi 1 ortam besleme hatası.Roller ve ayırma pedini kontrol edin.Tepsi kılavuzlarını kontrol edin.
Diagnostics menüsüne girin ve bir feed testi yapın: Diagnostik Menü> Giriş Tepsisi Testleri> Besleme Testi> Tepsi 1> Sürekli
En az 5 sayfa test edin.Tepsi 1 çekme / kaldırma motor şanzıman servis kontrolü yapın.
242.01
......... 244,49
Tepsi 2 ortam besleme hatası.Roller ve ayırma pedini kontrol edin.Tepsi kılavuzlarını kontrol edin.
Diagnostics menüsüne girin ve bir feed testi yapın: Tanılama Menüsü> Giriş Tepsisi Testleri> Besleme Testi> Bir seçenek tepsisi seçin> Sürekli
En az 5 sayfa test edin.Toplama silindir takımını kontrol edin.Tepsi kılavuzlarını kontrol edin, plakayı kaldırın ve plaka dişlilerini kaldırın. Aşınma veya hasar
kontrolu yapın.
250.06
......... 250.18
Giriş sensörü MPF'den alınan sayfayı algılamadı.MPF aksamındaki yayları, bağlantıları ve tepsi kılavuzlarını hasar açısından kontrol edin.
MPF alma makarasını ve ayırıcı pedi değiştirin.
31.21
........
31.25
Kapasitif Toner Seviyesi Algılama (CTLS) hatası.CTLS'yi bloke eden gevşek toner olup olmadığını kontrol edin.CTLS'yi temizleyin.
PCN3 ve CTLS kablosunu hasar açısından kontrol edin.Denetleyici kartını değiştirin.
31,40
........
31,45
Toner kartuşu çip hatası.Toner cipini değiştirin.Toner kartuşu çip kontağını kontrol edin.Denetleyici kartını değiştirin.
31.46 Toner görüntüleme ünitesine ikmali başarısız oldu.Toner kartuşunun doğru şekilde takıldığından emin olun.Toner kartuşunun desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Gerekirse desteklenen bir toner kartuşuyla değiştirin.Toner kartuşundaki dişliyi aşınma veya hasar açısından kontrol edin.
31,60
........
31,65
Drum birimi çip hatası.Görüntüleme ünitesinin doğru şekilde takıldığından emin olun.Görüntüleme ünitesinin desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Gerekirse, desteklenen bir görüntüleme ünitesiyle değiştirin.
31.66 Toner görüntüleme ünitesine ikmali başarısız oldu.Toner kartuşunun doğru şekilde takıldığından emin olun.Toner kartuşunun desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Gerekirse desteklenen bir toner kartuşuyla değiştirin.
32.01 32.05 32.10 Sarf malzemeleri OEM Kimliği, yazıcının makine sınıfı ile uyumlu değildir.Toner kartuşu çip uyumluluk hatası.
Toner kartuşunun desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Gerekirse desteklenen bir toner kartuşuyla değiştirin.
Yazılım düzeyinin yazıcı seri numarası ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse doğru üretici yazılımı seviyesine sahip flaş güncellemesi yapın.
32.11 Görüntüleme ünitesi çip uyum hatası.Görüntüleme ünitesinin desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Gerekirse desteklenen bir görüntüleme ünitesiyle değiştirin. Gerekirse doğru üretici yazılımı seviyesine sahip flaş güncellemesi yapın.
321.51 321.52 321.53 Çekme / Kaldırma motoru hatası.1.Tepsi plakasını hareket ettirerek uygun çalışma için kaldırma plakasını ve dişlilerini kontrol edin. Kaldırma plakası ve dişlileri serbestçe hareket ediyor mu?
322,54 322,55 322,56 Çekme / Kaldırma motoru hatası.2.Tepsi plakasını hareket ettirerek uygun çalışma için kaldırma plakasını ve dişlilerini kontrol edin. Kaldırma plakası ve dişlileri serbestçe hareket ediyor mu?
325,60
..........
325,69
Donanım hatası.
Yazıcının ürün yazılımı seviyesini kontrol edin.Ürün yazılımını güncelleyin.
331.51
..........
331.53
Çekme / Kaldırma motoru hatası.1.Tepsi plakasını hareket ettirerek uygun çalışma için kaldırma plakasını ve dişlilerini kontrol edin. Kaldırma plakası ve dişlileri serbestçe hareket ediyor mu?.Tepsi kaldırma dişlilerinde kırılma ,ezilme ,aşınma kontrolu yapın.Tepsiyi değiştirin.
332.54 332.55 332.56 Çekme / Kaldırma motoru hatası.2.Tepsi plakasını hareket ettirerek uygun çalışma için kaldırma plakasını ve dişlilerini kontrol edin. Kaldırma plakası ve dişlileri serbestçe hareket ediyor mu?.Tepsi kaldırma dişlilerinde kırılma ,ezilme ,aşınma kontrolu yapın.Tepsiyi değiştirin.
334.57 334.58 334.59 Çekme / Kaldırma motoru hatası.3.Tepsi plakasını hareket ettirerek uygun çalışma için kaldırma plakasını ve dişlilerini kontrol edin. Kaldırma plakası ve dişlileri serbestçe hareket ediyor mu?.Tepsi kaldırma dişlilerinde kırılma ,ezilme ,aşınma kontrolu yapın.Tepsiyi değiştirin.
335.60
..........
335.63
Donanım hatası.
Yazıcının ürün yazılımı seviyesini kontrol edin.Ürün yazılımını güncelleyin.
34 Ortam boyutu uyuşmazlığı (çok kısa veya çok dar).Ortam boyutu ayarının tepsideki kağıtla eşleştiğinden emin olun.
Motor ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükleyin: Diagnostics Menu (Menü)> Printer Setup (Yazıcı Ayarları)> Defaults (Varsayılanlar)
341.51 341.52 341.53 Motor 1 (Toplama / Kaldırma) motor durma hatası.Seçenek tepsisi ekini çıkarın.Metal plakayı hareket ettirerek uygun çalışma için kaldırma plakasını ve dişlilerini kontrol edin. Kaldırma plakası ve dişlileri serbestçe hareket ediyor mu kontrol edin.
Kaldırma motorunu kontrol edin: . Dişli diş kırılması . Dönme özgürlüğü Aşınma veya hasar kontrolu yapın.Tepsiyi değiştirin.
342.54 342.55 342.56 Motor 2 (Ayırıcı / Passthru) hatası.Ayırıcı silindiri montaj dişlisini tepsi tabanının altında kontrol edin. Dişli diş kırılması dönme aşınma ve hasar kontrolu yapın.Ayırıcı silindir grubunu değiştirin.
41.xy
42
Yazıcı / kartuş uyuşmazlığı.Toner kartuşunun desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Gerekirse desteklenen bir toner kartuşuyla değiştirin.
52 Flaş belleği biçimlendirin: Ayarlar> Yazdırma Ayarları> Yardımcı Programlar> Flash Formatı
Sorun devam ederse, Takılı belleği çıkarın ve yazıcıyı sıfırlayın. Sorun devam ederse, hafıza kartını değiştirin.kontrol panosunu değiştirin.
54 Ağ hatası.Yazıcının ağda doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Sorun devam ederse Kablosuz ağ seçeneğini kaldırın ve yazıcıyı sıfırlayın.
80 Bakım kitini değiştirin ve Bakım sayacını sıfırlayın.
84 Görüntüleme ünitesi düşük.Görüntüleme ünitesini değiştirin.
Görüntüleme ünitesinin çip kontak kablosunun kontrolör kartına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
88 Toner kartuşu az
950.xx NVRAM uyumsuzluğu hatası - denetleyici kartı EEPROM ve kontrol paneli aynası arasındaki uyumsuzluk.
Uyarı - Hasar Tehlikesi: Aşağıdaki bileşenlerden herhangi birini değiştirirken: Kontrol paneli aksamı , Denetleyici kartı aksamı
Her seferinde yalnızca bir bileşeni değiştirin. Gerekli bileşeni değiştirin ve yukarıda listelenen ikinci bir bileşeni değiştirmeden önce bir POR
(Power On Reset) yapın. Bu prosedür takip edilmezse, yazıcı çalışmaz hale getirilecektir. Her birini kurduktan sonra, yukarıda listelenen bileşenlerin iki veya daha fazlasını hiçbir zaman POR olmadan değiştirmeyin
953.xx NVRAM Arızası NVRAM yongası hatası.Kontrol kartını değiştirin.
959.xx Bilinmeyen Önyükleme Hatası ,İmza Doğrulama Kodu hatası.Ürün yazılımını güncelleyin.
961.xx Hizmet Bellek Arızası RAM bellek hatası: yuva 1 deki RAM bozuk.
975.xx Tanınmayan ağ bağlantı noktası.Standart ağ kartını veya belirtilen yuvadaki kartı değiştirin.
Bu ürüne ait Service Manual
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net