>CS 820 Hata Kodları
100.01 Motor yazılımı hatası.Kontrol panosundaki JWTHR1 kablosunu kontrol edin.
102.20 ... 102.31 102.20 Tepsi 2 ürün kimliği geçersiz. 102.21 Tepsi 2 denetleyici anakartı kimliği geçersiz.En son üretici yazılımının yüklü olduğundan emin olun.Seçenekler yapılandırmasının desteklendiğinden emin olun. Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzu'na bakın.Yazıcıyı sıfırlayın.Arabirim kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin.
102.32 ... 102.52 Tepsi 4 ve tepsi 5 ürün kimliği hataları.En son üretici yazılımının yüklü olduğundan emin olun.Seçenekler yapılandırmasının desteklendiğinden emin olun. Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzu'na bakın.Yazıcıyı sıfırlayın.
110.20 ... 110.92 Baskı kafası hataları (Laser ünite).Yazıcıyı sıfırlayın.JWPR1 ve JVD01 bağlantılarını kontrol edin.Yazıcı kafası bağlantılarını kontrol edin.
Yazıcı kafasını değiştirin.Kontrol panosunu değiştirin.
121.00 ... 121.15 121.00 Isıtıcı gerekli sıcaklığa ulaşmadı (ısınma sırasında). 121.02 Isıtıcı istenen sıcaklığın üzerine çıktı (EWC / Hat voltajı tespiti sırasında). 121.03 Isıtıcı donanımı ve sürücüsü uyuşmuyor. 121.09 Isıtıcı, motorlar için gereken sıcaklığa ulaşmadı (bekleme modu için geçerli değil). 121.10 Isıtıcı istenen sıcaklığa ulaşmadı (EWC / Hat voltajı tespitinin başlangıcında). 121.11 Isıtıcı, istenen sıcaklığa (son EWC / Hat voltajı tespiti sırasında) çok geç ulaştı. 121.12 Isıtıcı istenen sıcaklığa ulaşmadı (son EWC / Hat voltajı tespiti sırasında). 121.13 Isıtıcı istenen sıcaklığa (son EWC / Hat voltajı tespiti sırasında) çok hızlı ulaştı. 121.15 Isıtıcı ısıtıcı gücü çok yüksek.Düzgün kurulum için kaynaştırıcıyı (Fuser) kontrol edin. Kontrol panosu soketi JFSR1 bağlantısını kontrol edin.
Fuser kablolarında hasar olup olmadığını kontrol edin.LVPS'yi değiştirin.Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
121.17 ... 121.18 Isıtıcı (Fuser) hatası.Kontrol panosu soketi JFSR1 bağlantısını kontrol edin. Fuseri kontrol edin mümkünse değiştirin.LVPS'kartını değiştirin.
Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
121.32 ... 121.34 Isıtıcı istenen sıcaklığa ulaşamadı.Kontrol panosu soketi JFSR1 bağlantısını kontrol edin. Fuseri kontrol edin mümkünse değiştirin.LVPS'kartını değiştirin.
Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
121.50 Isıtıcı istenen sıcaklığın üzerinde.Kontrol panosu soketi JFSR1 bağlantısını kontrol edin. Fuseri kontrol edin mümkünse değiştirin.LVPS'kartını değiştirin.
Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
121.71 ... 121.84 Kontrol panosu soketi JFSR1 bağlantısını kontrol edin. Fuseri kontrol edin özellikle termistör ve termostatı kontrol edin mümkünse değiştirin.
LVPS'kartını değiştirin.Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
126.06 LVPS 25V hat hatası tespit edildi.Kontrol panosu soketlerini JFSR1 ve CN1 bağlantılarını kontrol edin.Yazıcıyı sıfırlayın.Sorun devam ederse LVPS'yi değiştirin.Yazıcıyı sıfırlayın.Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
126.10, 126.11 Hat frekansı tespit edilmedi.Kontrol panosu soketlerini JFSR1 ve CN1 bağlantılarını kontrol edin.LVPS'yi değiştirin.
Yazıcıyı sıfırlayın.Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
128.00 Toner sensör hatası tespit edildi.Doğru bağlantı için kontrol panosundaki JTPS1 kablosunu kontrol edin.
130.80 ... 130.85 Baskı kafası hataları (Laser ünite yazıcı kafası sileceği).Yazıcıyı sıfırlayın.Kontrol panosu soketi JWPR1 bağlantısını kontrol edin. Motoru değiştirin (yazıcı kafası sileceği).Sorun devam ederse Denetleyici kartını değiştirin.
136.80 ... 136.85 Motor (K geliştiricisi) hatası.Yazıcıyı sıfırlayın. K geliştirici ünitesinde hasar ve kullanım ömrü sona erme olup olmadığını kontrol edin. Geliştirici ünitesi hasar görmüş mü veya ömrünün sonuna gelmiş mi? Geliştirici birimini değiştirin.
137.80 ... 137.85 CMY geliştiricileri hatası.Yazıcıyı sıfırlayın.CMY geliştirici birimlerinde hasar ve kullanım ömrü sona erme olup olmadığını kontrol edin.
Etkilenen geliştirici birimini değiştirin. EP / developer / toner ekleme dişli kutusunu değiştirin.
141.80 ... 141.85 K foto iletken hatası.Yazıcıyı sıfırlayın.K fotoiletken ünitesinde hasar ve ömrünün geçerliliği olup olmadığını kontrol edin.Foto iletken birimini değiştirin.
EP / developer / toner ekleme dişli kutusunu değiştirin.
145.80 ... 145.85 CMY foto iletkenler hatası.Yazıcıyı sıfırlayın. Sorun devam ediyor mu? Kontrol panosu soketi JMAG1 bağlantısını kontrol edin. Kablo düzgün bağlanmış mı?
Yazıcıyı sıfırlayın.Kontrol kartını değiştirin.
147.80 ... 147.85 Motor hatası.Yazıcıyı sıfırlayın Kontrol panosu soketi JMTR2 bağlantısını kontrol edin.Motoru değiştirin hata devam ederse kontrol kartını değiştirin.
148.80 ... 148.85 Dubleks hatası.Yazıcıyı sıfırlayın.Kontrol panosu soketi JMTR1 bağlantısını kontrol edin.Motor (çift yönlü yönlendirici) bağlantısını kontrol edin.
Dupleks yönlendiriciyi değiştirin.Hata devam ederse kontrol kartını değiştirin.
149.80 ... 149.85 Motor (redrive) açılmadı.Motor (redrive) hızı istenen seviyeye kadar yükselmedi.Kontrol panosu soketi JMTR1 bağlantısını kontrol edin.Motoru değiştirin.
Hata devam ederse yazıcıyı sıfırlayın.Kontrol kartını değiştirin.
150.80 ... 150.85 Motor (dupleks) açılmadı.Motor (dupleks) hızı istenen seviyeye yükselmedi.Kontrol panosu soketi JMTR2 bağlantısını kontrol edin.Yazıcıyı sıfırlayın.Motoru değiştirin.Hata devam ederse yazıcıyı sıfırlayın.Kontrol kartını değiştirin.
151.80 ... 151.85 Motor (transfer kayışı) açılmadı.Motor (transfer kayışı) hızı istenen seviyeye yükselmedi.Aktarma kayışında hasar ve kullanım ömrünün sona erdiğini kontrol edin.Aktarım kayışını değiştirin. Kontrolör kartı soketlerini JFIP1 ve JFIS1 bağlantılarını kontrol edin.Isıtıcı / transfer kayışı motoru dişli kutusunu değiştirin.
Yazıcıyı sıfırlayın. Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
153.80 ... 153.85 Motor (izolasyon) açılmadı.Motor (izolasyon) hızı istenen seviyeye kadar yükselmedi.Yazıcıyı sıfırlayın.Kontrol panosu soketi JMTR3 bağlantısını kontrol edin.Motoru değiştirin (izolasyon).Yazıcıyı sıfırlayın. Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
155.80 ... 155.85 Motor (K toner ekleme) açılmadı.Motor (K toner ekleme) hızı, istenen seviyeye yükselmedi.Yazıcıyı sıfırlayın.K toner kartuşunu çıkarın ve ardından tahrik dişlisini elle çevirin.Dişlinin hareketini kontrol edin.Toner kartuşunu değiştirin.Denetleyici anakartındaki JBTLM1 konnektörünü kontrol edin.
Yazıcıyı sıfırlayın.Motoru değiştirin (K toner ilave).Kontrol panosunun üst kısmında, K toner ilave kapasitör C251'de hasar olup olmadığını kontrol edin kondansatörler deforme olmuş veya şişkin görünebilir. C114 C115 C122 C251 Kondansatörlerini kontrol edin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
156.80 ... 156.85 Motor (C toner ekleme) açılmadı.Motor (C toner ekleme) hızı, istenen seviyeye yükselmedi.Yazıcıyı sıfırlayın.C toner kartuşunu çıkarın ve ardından tahrik dişlisini elle çevirin.Dişlinin hareketini kontrol edin.Toner kartuşunu değiştirin.Denetleyici anakartındaki JBTLM1 konnektörünü kontrol edin.
Kontrol panosunun üst kısmında, C toner ilave kapasitör C114'ü hasar açısından kontrol edin. C114 C115 C122 C251 Kondansatörlerini kontrol edin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
157.80 ... 157.85 Motor (M toner ekleme) açılmadı.Motor (M toner ekleme) hızı, istenen seviyeye yükselmedi.Yazıcıyı sıfırlayın.M toner kartuşunu çıkarın ve ardından tahrik dişlisini elle çevirin.Dişlinin hareketini kontrol edin.Toner kartuşunu değiştirin.Denetleyici anakartındaki JBTLM1 konnektörünü kontrol edin.
Kontrol panosunun üst kısmında, M toner ilave kapasitör C122'ü hasar açısından kontrol edin. C114 C115 C122 C251 Kondansatörlerini kontrol edin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
158.80 ... 158.85 Motor (Y toner ekleme) açılmadı.Motor (Y toner ekleme) hızı, istenen seviyeye yükselmedi.Yazıcıyı sıfırlayın.Y toner kartuşunu çıkarın ve ardından tahrik dişlisini elle çevirin.Dişlinin hareketini kontrol edin.Toner kartuşunu değiştirin.Denetleyici anakartındaki JBTLM1 konnektörünü kontrol edin.
Kontrol panosunun üst kısmında, Y toner ilave kapasitör C115'ü hasar açısından kontrol edin. C114 C115 C122 C251 Kondansatörlerini kontrol edin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
160.80 ... 160.85 Motor (MPF alıcısı) açılmadı.Motor (MPF toplama) hızı istenen seviyeye yükselmedi. Kontrol panosu soketi JMTR3 bağlantısını kontrol edin.
Motoru değiştirin (MPF alıcısı).Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
161.80 ... 161.85 Motor (tepsi 1 toplama) açılmadı.Motor (tepsi 1 toplama) hızı istenen seviyeye yükselmedi.Kontrol panosu soketi JTRAY1 bağlantısını kontrol edin.
Tepsi 1'i çıkarın ve sonra kağıt besleyici bağlantısını kontrol edin. Besleyici uygun şekilde bağlanmış mı? Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
162.80 ... 162.85 Motor (tepsi 2 toplama) açılmadı.Motor (tepsi 2 toplama) hızı istenen seviyeye yükselmedi.Motor (tepsi 2 toplama) ile kontrol panosu arasındaki bağlantıları kontrol edin.Motoru değiştirin (tepsi 2 toplama).Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
165.80 ... 165.85 Motor (tepsi 5 toplama) açılmadı.Motor (tepsi 5 toplama) hızı istenen seviyeye yükselmedi.Motor (tepsi 5 toplama) ile kontrol panosu arasındaki bağlantıları kontrol edin.Motoru değiştirin (tepsi 5 toplama).Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
166.70 ... 166.75 Motor (tepsi 2 yükseltici) açılmıyor. Motor (tepsi 2 yükseltici) gereken hıza ulaşamadı. Motordaki (tepsi [x] yükseltici) dişlileri engellerden arındırın.
Motoru (tepsi [x] yükseltici) kontrol panosuna bağlayan kabloyu kontrol edin. Motoru değiştirin (tepsi [x] yükseltici)
171.80 ... 171.85 Ana fan çalışmadı.Ana fan hızı istenen seviyeye yükselmedi.Yazıcıyı sıfırlayın.Ana fan ile denetleyici anakartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Fan düzgün bağlanmış mı?.Fanı değiştirin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
172.80 ... 172.85 LVPS fanı açılmadı.LVPS fan hızı istenen seviyeye yükselmedi. LVPS fanı ve kontrol kartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Fan düzgün bağlanmış mı?
Fanı değiştirin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
173.80 ... 173.85 Toner kartuşu fanı açılmadı.Toner kartuşu fan hızı gerekli düzeye çıkmadı. Toner kartuşu fanı ile denetleyici anakartı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Fan düzgün bağlanmış mı? Fanı değiştirin.Kontrol panosunu değiştirin.
174.80 ... 174.85 Foto iletken fanı açılmadı.Foto iletken fan hızı istenen seviyeye yükselmedi. Fotoiletken fan ve kontrol panosu arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Fan düzgün bağlanmış mı? Fanı değiştirin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
175.80 ... 175.85 Anakart fanı açılmadı.Denetleyici anakartı fan hızı, istenen seviyeye yükselmedi.Kontrol panosu fanı ile kontrol panosu arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Fan düzgün bağlanmış mı? Fanı kontrol edin hata devam ederse kontrol kartını değiştirin.
178.80 ... 178.85 Üfleyici fanı açılmadı.Üfleç fan hızı, istenen seviyeye yükselmedi.Yazıcıyı sıfırlayın.Vantilatör fanı ve kontrol panosu arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Üfleyici fanını değiştirin. Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
179.80 ... 179.85 HVPS fanı açılmadı.HVPS fan hızı, istenen seviyeye yükselmedi.HVPS fanı ve kontrol panosu arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
HVPS fanını değiştirin.Sorun devam ederse Kontrol kartını değiştirin.
200.16 Tepsi 1'den beslenen kağıt sensöre girmedi.Kağıt boyutunun tepsi 1 kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Tepsideki kağıt durumunu kontrol edin. Kağıt buruşmuş veya hasar görmüş mü? Kağıt pedini kontrol edin.Pickup roller ve kağıt yolunu kontrol edin.
Kağıt giriş sensörü ve bayrağını kontrol edin.
200.23 Tepsi 2'den beslenen kağıt. Kağıt sensörüne (giriş) ulaşmadı.Kağıt yolunu temizleyin.Aşırı doldurma için tepsi 2'yi kontrol edin.Yanlış hizalama ve hasar için tepsi 2 ayırma tablasını kontrol edin. Ayırma pedi düzgün takılmış ve hasarsız mı? Alma silindirini değiştirin.Teşhisler menüsüne girin ve ardından şuraya gidin: Yazıcı tanılama ve ayarları> Sensör testleri Giriş sensörünü bulun. Sensör hareket ettirilirken durumu değişiyor mu?.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.
200.91 Yazıcı açıldıktan sonra sensörde (giriş) kağıt algılandı.Kısmen beslenmiş veya sıkışmış kağıt için kağıt yolunu kontrol edin.
Teşhisler menüsüne girin ve ardından şuraya gidin: Yazıcı tanılama ve ayarları> Sensör testleri..Sensörü test edin.
200.x2 MFP den beslenen Kağıdın sensöre giriş hatası veya gecikmesi.Kağıt boyutunun tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Aşırı doldurma için tepsiyi kontrol edin.
200.x4 MPF'den beslenen kağıt, sensörü (giriş) beklenenden daha erken terketti.
Kağıt boyutunun tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.Aşırı doldurma için tepsiyi kontrol edin.
200.x5, 200.x7 MPF'den beslenen kağıt sensörü geçememiştir.Kağıt boyutunun tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.
201.91 Yazıcı açıldıktan sonra fuserde kağıt algılandı.Kısmen beslenmiş veya sıkışmış kağıt için kağıt yolunu kontrol edin.Sensör ve bayrağını kontrol edin.
202.91 Yazıcı açıldıktan sonra fuser çıkışında kağıt algılandı.Kısmen beslenmiş veya sıkışmış kağıt için kağıt yolunu kontrol edin.
Çıkış sensörünu ve bayrağını kontrol edin.
202.x2 Beslenen kağıt fuser çıkışında beklenenden daha erken tespit edildi.Füzerden hemen önce kağıt yolunu ve kağıt sıkışmalarını ve parçalarını kontrol edin.
Fuser silindirlerinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
202.x3 Beslenen kağıt fuser çıkış sensörüne ulaşmadı.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.Kaynaştırıcı hasar görmüş mü veya ömrünün sonuna gelmiş mi?.Fuser çıkış sensörünü ve merdanelerini kontrol edin.Fuser dişlilerini kontrol edin.Sorun devam ederse transfer belti kontrol edin.
202.x4 Beslenen kağıt, sensörü (ısıtıcı çıkışı) beklenenden daha erken terketti.Fuser silindirlerinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Fuseri ve çıkış sensörünü kontrol edin
202.x5
202.x7
Beslenen kağıt fuserden tamamen çıkış yapmıyor.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.
Fuser merdanelerini kontrol edin.
212.x2 Beslenen kağıt sensöre erken girdi.Kağıt yolunda parça ve kir var mı?.Kağıt silindirlerini kontrol edin.
212.x3 Beslenen kağıt sensöre ulaşmadı.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin. Teşhisler menüsünde sensör testi yapın.
212.x4 Beslenen kağıt sensörü erken terketti.Yassı silindirde hasar olup olmadığını kontrol edin.Sensörü kontrol edin.
212.x5
212.x7
Beslenen kağıt sensörü terketmedi.Kağıt boyutunun tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Kağıt yollarını ve kağıt alma aparatlarını kontrol edin.
212.91 Yazıcı açıldıktan sonra algılayıcıda kağıt tespit edildi.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin. Giriş sensörü ve bayrağını kontrol edin.
213.91 Yazıcı açıldıktan sonra algılayıcıda kağıt (kağıt rulosu çıkışı) tespit edildi.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.
Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin.Kağıt silindirlerini temizleyin veya değiştirin.
213.x2 Beslenen kağıt, sensörde beklenenden daha erken tespit edildi Kağıt sıkışmalarını ve parçalarını sıkışma merdanesinden hemen önce kontrol edin.
Kağıt silindirlerini temizleyin veya değiştirin.
213.x3 Beslenen kağıt sensöre ulaşamadı. Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.Tepsideki kağıt durumunu kontrol edin. Kağıt buruşmuş veya hasar görmüş mü?.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin
213.x4 Beslenen kağıt, algılayıcıyı beklenenden daha erken terketti.Kağıt alma silindirinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
230.91 Yazıcı açıldıktan sonra sensörde (dupleks yol 1) kağıt algılanıyor.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.Teşhisler menüsüne girin ve ardından şuraya gidin: Yazıcı tanılama ve ayarları> Sensör testleri b Sensörü bulun (Çift yönlü yol 1). Sensör hareketinde sensör durumu değişiyor mu?
230.x3 Beslenen kağıt hiçbir zaman sensöre gelmedi (çift yönlü yol 1).Kağıt sıkışması ve parçaları için yeniden alım alanını kontrol edin.Teşhisler menüsüne girin ve ardından şuraya gidin: Yazıcı tanılama ve ayarları> Sensör testleri b Sensörü bulun (Çift yönlü yol 1). Sensör hareketinde sensör durumu değişiyor mu?
230.x4 Beslenen kağıt, beklenenden daha önce sensörü geçti (çift yönlü yol 1) Dubleks silindirlerde hasar olup olmadığını kontrol edin.Dubleks aksamını yerine takın.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin.
230.x5 Beslenen kağıt sensörü geçmiyor (çift yönlü yol 1).Kağıt boyutunun tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.Kağıt sıkışması ve parçaları için yeniden alım alanını kontrol edin.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin.
231.91 Yazıcı açıldıktan sonra algılayıcıda (dupleks yol 2) kağıt algılandı.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin.
231.x2 Beslenen kağıt, sensöre beklenenden daha erken geldi.(çift yönlü yol 2).Kağıt sıkışması ve parçaları için dubleks yoluna giren kağıt yolunu kontrol edin.
Kağıt yolunda parça ve kir var mı?
231.x3 Beslenen kağıt hiçbir zaman sensöre gelmedi (çift yönlü yol 2).Kağıt sıkışmaları ve parçaları için dupleks yolunu kontrol edin.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin. Dubleks sürücü dişlilerinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
231.x4 Beslenen kağıt, beklenenden daha önce sensörü terketti (çift yönlü yol 2).Dubleks silindirlerde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.
231.x5 Beslenen kağıt sensörü terketmedi (çift yönlü yol 2).Kağıt boyutunun tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Kağıt sıkışmaları ve parçaları için dupleks yolunu kontrol edin.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.
232.x3 Beslenen kağıt, çift yönlü yazdırma işi sırasında sensöre (girişe) girmedi.Kağıt sıkışmaları ve parçaları için sensör (giriş) alanını kontrol edin.
Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.Çift yönlü tahrik dişlilerinde hasar olup olmadığını kontrol edin.
232.x4 Beslenen kağıt, dupleks yazdırma işi sırasında algılayıcıyı (giriş) beklenenden daha erken terketti. Dubleks silindirlerde hasar olup olmadığını kontrol edin.
Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.
232.x5
232.x7
Beslenen kağıt, çift yönlü yazdırma işi sırasında sensörü (giriş) terketmedi.Kağıt boyutunun tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.Kağıt sıkışmaları ve parçaları için dupleks yolunu kontrol edin.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.
241.83
241.84
Motor (tepsi 1 toplama) durdu.Aşırı doldurma için tepsi 1'i kontrol edin.Tepsi 1'deki kağıt durumunu kontrol edin. Kağıt buruşmuş veya hasar görmüş mü?
Tepsi 1 çıkışı boyunca kağıt yolunu kontrol edin. Kağıt yolunda parça ve kir var mı?
242.36 Tepsi 3'ten beslenen kağıt toplandı, ancak algılayıcıya gelmedi.Kağıt boyutunun tepsi 3 kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Aşırı doldurma için tepsi 3'ü kontrol edin.Yanlış hizalama ve hasar için tepsi 3 ayırma tablasını kontrol edin. Ayırma pedi düzgün takılmış ve hasarsız mı?
242.43 242.53 Tepsi 4'ten Tepsi 5'den beslenen kağıt sensöre gelmedi (tepsi 2 geçişi).Kağıt sıkışması ve parçaları için kağıt yolu kılavuzlarını kontrol edin.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.
242.83
242.84
Tepsi 2 kağıt alma işlemi gerçekleşmedi.Aşırı doldurma için tepsi 2'yi kontrol edin.Tepsi 2 çıkışı boyunca kağıt yolunu kontrol edin.
Pickup motorunu ve rölesini kontrol edin.
242.x1 Yazıcı açıldıktan sonra sensörde (tepsi 2 geçişi) kağıt algılanıyor.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin. Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.
242.x2 Beslenen kağıt, sensöre beklenenden daha erken girdi.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin.Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.Sensör testi yapın.Sensörü değiştirin.
242.x4 Beslenen kağıt, sensörü beklenenden daha erken terk etti.Kağıt boyutunun kaynak tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Kaynak tepsisinde fazla doldurma olup olmadığını kontrol edin. Sensör testi yapın.Sensörü değiştirin.
242.x5 242.x7 Beslenen kağıt, sensörü geçmedi.Kağıt boyutunun kaynak tepsi kılavuzlarında ayarlanan boyutla aynı olup olmadığını kontrol edin.Sensör testi yapın.
Sensörü değiştirin.
280.11 Yazıcı açıldıktan sonra algılayıcıda (ADF 1. tarama) kağıt algılandı.Kağıt sıkışma ve parçaları için kağıt yolunu kontrol edin. Sensör kablosunu doğru bağlantı için kontrol edin ve gerekirse yeniden yerleştirin.Sorun devam ederse sensörü değiştirin.
280.13 ADF de kağıt sensöre ulaşamadı.Kağıt parçaları , bant parçaları, ataç ve zımba gibi kirlilikler için ADF kağıt yolunu kontrol edin.ADF ayırma silindirinin durumunu kontrol edin. Ayırma silindiri aşırı aşınma, kirlenme ve hasar kontrolu yapın.Sensörü kontrol edin.
288.10 ADF çoklu beslemede kağıt sıkışması algılandı.Orijinal dokümanı kontrol edin. Kağıt parçaları ve bant parçaları, ataç ve zımba gibi kirlenmeler için ADF kağıt yolunu kontrol edin.Ayırma silindiri aşırı aşınma, kirlenme ve hasar kontrolu yapın.Sensörü kontrol edin.
289.10 Tarayıcı denetleyicisi iletişimi başarısız oldu.ADF denetleyici anakartı kablolarını doğru bağlantı için kontrol edin ve ardından gerekirse tekrar yerleştirin.
31 ...
33
Kartuş veya foto iletken biriminin takılı olduğundan emin olun. Kartuş veya foto iletken temas noktalarında hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
34 Yanlış kağıt boyutu algılandı.
35 ...
38
Yazdırma işi için yazıcı belleği yetersiz. Hafıza dolu.Yazıcıyı sıfırlayın.
Varsa, ekstra hafıza kartı takın.
39 Sayfa düzgün şekilde yazdırılamayacak kadar karmaşık.Yazıcıyı sıfırlayın.Varsa, ekstra hafıza kartı takın.
42 Bölge uyumsuzluğu nedeniyle kartuş uyumsuz.Kartuş veya foto iletken biriminin desteklenip desteklenmediğini kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
51
52
Flash bellek bozuk.veya yetersiz. Ayarlar> Yazdırma ayarları> İş Hesaplama Menü Ayarları> Günlüğe Git öğesine gidin. Değerin maksimum olarak ayarlandığından emin olun.Varsa, isteğe bağlı bellek kartının desteklendiğinden emin olun. Kontrol kartını değiştirin.
54 Yazıcı ağ ile iletişim kuramadı.
56 Paralel bağlantı noktası, seri bağlantı noktası veya standart USB bağlantı noktası devre dışı.
59 Giriş seçeneği veya çıkış seçeneği uyumlu değil.
Dikkat - Hasar Tehlikesi: Yazıcı açıksa bu adımı gerçekleştirmeyin. Donanım seçenek kablolarını yeniden yerleştirin.Kablolarda hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Firmware güncellemesi yapın.
61
62
Sabit disk dolu veya arızalı.Gereksiz dosyaları silin.Ayarlar> Yazdırma Ayarları> Yardımcı Programlar Menüsü> Diskteki İndirmeleri Sil> Evet seçeneklerine gidin. . Yapılandırma menüsüne girin ve ardından Ayarlar> Diskteki İşler> Sil bölümüne gidin.Yazılım versiyonunun en son sürüm olduğundan emin olun.
Sabit disk kablosunun doğru şekilde takıldığından emin olun.Sabit diski hasar açısından kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
655.84 ... 658.84 Toner ilave motoru çalışmayı durdurdu. 655.84(K) - 656.84(C) - 657.84(M) - 658.84(Y)
Etkilenen toner kartuşunu çıkarın ve ardından sallayın.Toner kartuşunu tekrar takın.Tanılama menüsüne girin ve ardından şuraya gidin: Gelişmiş Baskı Kalitesi Örnekleri> Gelişmiş Baskı Kalitesi Örnekleri Test sayfasını kontrol edin.Doğru çalışma için etkilenen toner kartuşunun altındaki deklanşörü kontrol edin.
Bir toner vakum kullanarak, toner ilave tüplerini temizleyin.Etkilenen toner kartuşunu değiştirin.
662.23 663.33 664.43 665.53 662.23 Tepsi 2 kaldırma plakası kaldırılamadı. 663.33 Tepsi 3 kaldırma plakası kaldırılamadı. 664.43 Tepsi 4 kaldırma plakası kaldırılamadı. 665.53 Kaset 5 kaldırma plakası kaldırılamadı.Yazıcıyı sıfırlayın.Tepsi ek parçasının düzgün oturduğunu veya tam olarak oturduğunu kontrol edin.
80 Yazıcı bakım gerektiriyor. Uygun bakım kiti ile değişim yapın.Dikkat - Hasar Tehlikesi: Yazıcı açıksa bu adımı gerçekleştirmeyin.
Gerekli bakım kitini değiştirin.Bakım sayacını sıfırlayın: . 300K için, Yapılandırma menüsüne girin ve ardından Bakım sayacını sıfırla> 300K Bakım Kitini Sıfırla seçeneğine gidin. . 600K için, Teşhis menüsüne girin ve ardından Bakım sayacını sıfırla> 600K Bakım Kitini Sıfırla seçeneğine gidin.
81 Silindir takımı ömrünü doldurdu.Bir silindir takımı takın.
84 Drum ünitesi ömrünün sonunda.Drum ünitesini değiştirin.
85 Geliştirici ünitesinin değiştirilmesi gerekiyor.
88 Toner kartuşu az.Toner kartuşunun değiştirilmesi gerekiyor.
900.xx Firmware hataları.
Bir iletişim sorunu (kötü kablo, ağ bağlantısı vb.) Yazılım sorunu veya denetleyici anakartında veya ISS'de (dahili çözümler bağlantı noktası) bir donanım sorunu olabilir. Önce iletişim ve yazılım yönleri kontrol edilmelidir.
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net