>ECOSYS M2635dn hata kodları
Kod: 0030 FAX PWB sistem hatası FAX PWB'nin arızalanması nedeniyle FAX işlemi devam edemiyor.
Kod: 0070 FAX PWB FAX PWB ile ilk iletişimde, uyumsuz algılama hatası.FAKS PWB'yi değiştirin.
Kod: 0100 Yedek bellek cihazı hatası Flaş bellekte anormal durum.Flaş bellek ve Ana PWB'yi kontrol edin.
Kod: 0120 MAC adresi veri hatası MAC adresi geçersiz veri durumunda.Flaş bellek ve Ana PWB'yi kontrol edin.
Kod: 0130 Yedekleme belleği Okuma/yazma hatası.Flaş bellek ve Ana PWB'yi kontrol edin.
Kod: 0140 Yedek bellek veri hatası Gücü açtığınızda, NAND bellekten okunan veriler bir hata olduğu tespit edildi.
Kod: 0150 EEPROM okuma / yazma hatası,EEPROM'un düzgün takıldığından emin olun ve başarısız olursa değiştirin.
Kod: 0160 EEPROM veri hatası (Ana / Motor PWB) EEPROM'dan veri okuma anormal olarak algılandı.EEPROM'un sıkıca takılı olduğunu kontrol edin.
Kod: 0170 Ana / Motor PWB ve EEPROM değeri arasında uyuşmazlık.EEPROM'u değiştirin Hata devam ederse Ana / Motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 0180 Makine numarası uyuşmazlığı.EEPROM (Ana / Motor PWB) kontrol edin.
Kod: 0190 Yedekleme bellek aygıtı hatası.Ana / Motor PWB'deki konnektör bağlantılarını kontrol edin. Ana / Motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 0510 Drum sürülmezken yüksek voltajlı sinyalin açık olduğu tespit edildi.Güç anahtarını kapatın ve açın. Düzeltilmemişse, ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 0530 Yedekleme görev hatası.PWB Güç anahtarını kapatın ve açın. Düzeltilmemişse, ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 0540 Beklenmeyen motor firmware kontrolü algılama.Solenoid belirtilen süre veya daha fazla sürekli yanıyor.
PWB Güç anahtarını kapatın ve açın. Düzeltilmemişse, ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 0800 Yazdırma dizisi hatası Yazdırma sırası sıkışması (JAM010X) art arda iki kez oluştu.PWB Güç anahtarını kapatın ve açın.
Düzeltilmemişse, ana / motor   PWB'yi değiştirin.
Kod: 0830 FAKS kontrol PWB'sindeki flaş belleğindeki program bozuk.FAKS PWB'yi değiştirin.
Kod: 0840 Cihaz uzun süre kullanılmadı ise hafıza pili bozulmuştur.Pili değiştirin ve tarih saat ayarlarını düzeltin.
Kod: 0870 Cihazı kapatın,Gücü kesin fax kartı ve anakart arasındaki bağlantıları yenileyin hata devam ederse FAKS PWB'yi değiştirin.
Kod: 0920 Cihazı kapatın,fax kartı ve anakart arasındaki bağlantıları yenileyin,FAKS yazılımını tekrar yükleyin.
Hata devam ederse FAKS PWB'yideğiştirin.
Kod: 0970 24V güç düşüşü algıladı.Düşük voltaj güç kaynağı PWB Düşük voltaj güç kaynağı PWB konnektöründe hatalı bağlantı olup olmadığını kontrol edin   
ve ardından ana motor PWB'den (YC20-1, 2,3) 24V çıkışını kontrol edin. Aksi takdirde, düşük voltajlı güç kaynağını PWB değiştirin.
Kod: 1810 Kağıt besleyiciyle iletişim hatası (1 PF) Kağıt besleyici Ana ünite ile kablolama bağlantı durumunu kontrol edin
Kod: 1820 Kağıt besleyiciyle iletişim hatası (2.PF) Kağıt besleyici Ana ünite ile kablolama bağlantı durumunu kontrol edin
Kod: 2000 Ana motor sabit durum hatası.Ana motor ve ana / motor PWB (YC9) arasındaki kablo ve konektörleri kontrol edin.
Kod: 2010 Ana motor start-up hatası.Ana motor ve ana / motor PWB (YC9) arasındaki kablo ve konektörleri kontrol edin.
Kod: 2600 Paper feed taşıma motoru hatası (Kağıt besleyici).PF taşıma motorunun bağlantısı - PF ana PWB Konektörlerini kontrol edin.
Her bir silindirin ve dişlinin düzgün bir şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin. Arızalı ise burçları ve dişlileri değiştirin.
Kod: 2610 Paper feed tahrik motoru 2 hatası.Arızalı konektör kablosu veya konektörde zayıf temas kontrolu yapın,ve dişlilerin düzgün bir şekilde dönüp dönmediğini
kontrol edin.Hasar varsa, dişlileri değiştirin.
Kod: 3100 Tarayıcı taşıyıcı hatası.Görüntü tarayıcı motorunun hareket edip etmediğini kontrol edin.Tarayıcı tahrik kayışının yerinde olduğunu kontrol edin ve gerekirse
düzeltin.Kablo soketinin bağlantısını kontrol edin.Görüntü tarayıcı motoru ve Ana / Motor PWB (YC31) kontrol edin. Görüntü tarayıcı motorunu değiştirin.
Kod: 3200 Tarayıcı LED lambası hatası.CIS lambası hatası Lamba başlatma sırasında açıldığında elde edilen beyaz referans verileri, nominal değerden daha düşük.
Kod: 3210 CIS lambası hatası Lamba başlatıldığında açıldığında elde edilen beyaz referans verileri, nominal değerden daha düşük.
Kod: 3300
Kod: 3310
CIS AGC Hatası.CIS 1. Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Kısa devre veya toprak hatası varsa, kabloyu değiştirin.Tarayıcı taşıyıcısını değiştirin.
Kod: 3500 Tarayıcı iletişim hatası. CIS 1. Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Kısa devre veya toprak hatası varsa, kabloyu değiştirin.Tarayıcı taşıyıcısını değiştirin.
Kod: 4000 Poligon motoru başlangıç ??hatası (LSU) Poligon motoru başlatıldıktan sonra 10 s geçerken poligon motoru hazır sinyali algılanmıyor.
Lazer tarayıcı birimi (LSU) 1. Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın
Kod: 4010 Poligon motoru sabit durum hatası.  Lazer tarayıcı birimi (LSU) 1. Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4201 BD sabit durum hatası (LSU).Lazer tarayıcı birimi (LSU) 1. Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4700 VIDEO_ASIC cihaz hatası.Ana / Motor PWB'deki konnektörlerin düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.Ana / Motor PWB değiştirin.
Kod: 6000 Fuser hatası.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.Kablo bağlantılarını,ısıtıcı elemanı kontrol edin.
Kod: 6020 Anormal derecede yüksek fuser merkezi termistör sıcaklığı.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.Fuser silindirinin toner kirlenmesi gibi yabancı
nesneler olup olmadığını kontrol edin.Termostat,termistör,Güç kaynağı PWB (YC105) ve Ana / Motor PWB (YC20) kontrol edin
Kod: 6030 Düşük Fuser sıcaklığı.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.Güç kaynağı PWB kontrol edin.Kırık kaynaştırıcı termopil tel
Kod: 6050 Anormal derecede düşük kaynaştırıcı merkez termistör sıcaklığı.Şebeke gerilimini,Güç kaynağı PWB çıkış voltajlarını kontrol edin.
Kod: 6200 Fuser ısıtma hatası.Kenar termistörü tarafından tespit edilen sıcaklık 100 ° C'ye ulaşamıyor.Termostat ve Güç kaynağı PWB çıkış voltajlarını kontrol edin.
Kod: 6220 Anormal derecede yüksek kaynaştırıcı ısıtıcı sıcaklığı Kenar termistörü tarafından tespit edilen sıcaklık 1 s için 240 ° C'yi geçiyor.
Kod: 6230 Fuser hatası.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.Güç kaynağı PWB kontrol edin.Fiksaj ünitesini değiştirin.Termistör kablosunu kontrol edin.
Sorun devam ederse Ana / Motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 6250 Anormal derecede düşük kaynaştırıcı kenar termistör sıcaklığı.Güç kaynağı voltajının azaltılması.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.
Kod: 6400 Sıfır-çapraz sinyal hatası Füzer ısıtıcı açıkken ve 24V bağlantı kesildi.Güç kaynağı PWB (YC105) ve Ana / Motor PWB (YC20)  kontrol edin.
Kod: 6600 Fuser dönüş hatası.Fuser ünitesi Kağıt sıkışması olmadığından emin olun.Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Kod: 6610 Fuser basınç hatası.Fuser basıncının dişlinin elle döndürülmesiyle azaltılabilir olup olmadığını kontrol edin.
Basınç kapama işlemi sırasında sensör ışığının aktüatör tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin.
Kod: 6650 Fuser thermstor EEPROM hatası.Thermistor EEPROM'a ulaşılamıyor.Kablo konnektörünü tekrar bağlayın Süreklilik yoksa kabloyu değiştirin.
Hata devam ederse Ana PCB değiştirin.
Kod: 7220 Makine içi sıcaklık sensörü Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın,Makine içi sıcaklık sensörü - Ana / motor PWB Kablo bağlantısı
kesilmişse, kısa devre yapmışsa veya bir toprak hatası varsa, kabloyu değiştirin. Makine içi sıcaklık sensörünü PWB değiştirin.
Ana / Motor PWB Ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 7800 Kırık dış termistör teli Sensör giriş örnekleme değeri anormal.Sıcaklık ve nem Sensör Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın
Kod: 7990 Atık toner dolu Atık toner sensörü, drum ünitesindeki atık toner deposunun dolu olduğunu tespit etti
Kod: F000 Ana / Motor PWB - İletişim panosu PWB arasındaki iletişim hatası.
Kod: F010 Ana / Motor PWB Checksum hatası.PWB Güç kablosunu prizden çekin ve beş saniye bekleyin.
Ardından güç kablosunu takın ve ardından güç anahtarını   açın. Düzeltilmezse, ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: F020 Ana / motor PWB RAM sağlama toplamı hatası.PWB hafızası (RAM) Güç şalterini kapatın ve açın. Düzeltilmemişse, ana / motor PWB'yi değiştirin.
Genişletme belleğini (DIMM) değiştirin.
Kod: F040 Ana / motor PWB motor iletişim hatası.PWB Güç şalterini kapatın ve açın  ana motor PWB veya ana / motor PWB üzerindeki EEPROM'u değiştirin.
Kod: F041 Ana / motor PWB - Tarayıcı PWB iletişim hatası.Ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: F050 PWB Güç şalterini kapatın ve açın.Hata devam ederse ana EEPROM'u değiştirin.
Kod: F051 Tarama motoru ana program yok.PWB Güç anahtarını kapatın ve açın.Yazılım güncellemesi yapın.hata devam ederse ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: F12X Tarama denetimi bölümünde anormallik.Tarama / DP ile Ana / Motor PWB konnektör arasındaki bağlantıyı kontrol edin.Tarama / DP kartını değiştirin.
Kod: F14X FAX denetim bölümünde hata.FAKS ve Ana / Motor PWB'leri arasındaki bağlantı durumunu kontrol edin.
FAX kartı değişimi yapın ve bir işlem kontrolü yapın.
Kod: F18X Video kontrol bölümünde tespit edilen anormallik.Ana / Motor PWB'yi değiştirin.
Kod: F1DX Görüntü hafızası yönetim departmanını anormalliği.Ana / Motor PWB'yi değiştirin ve bir işlem kontrolü yapın.
Kod: F21X
F22X, F23X
Görüntü işleme bölümünde tespit edilen anormallik.
DDR belleğin kontağını kontrol edin
Kod: F24X
F26X ... F2AX
Sistem Yönetimi Bölümünde anormallik tespit edildi.DDR belleğin kontağını kontrol edin ve bir işlem kontrolü yapın.
Ana / Motor PWB'yi değiştirin ve bir işlem kontrolü yapın.
Kod: F25X
F2BX ... F32X
Ağ yönetim bölümünde anormallik.Ana / Motor PWB'yi değiştirin ve bir işlem kontrolü yapın.
Kod: F33X Tarama Yönetimi Bölümünde anormallik.
Tarama / DP ile Ana / Motor PWB'leri arasındaki kablo demetini kontrol edin ve bir çalışma kontrolü yapın.Tarama / DP kartını değiştirin.
Kod: F34X Panel Yönetimi Bölümünde anormallik.Panel ile Ana / Motor PWB arasındaki kablo demetini kontrol edin ve bir çalışma kontrolü yapın.
Panel kartını değiştirin ve bir işlem kontrolü yapın.
Kod: F35X Yazdırma kontrol yönetim departmanında anormallik.Ana / Motor PWB'yi değiştirin ve bir işlem kontrolü yapın.
Kod: F37X
F50X
FAX Yönetimi Bölümünde anormal durum tespit edildi.Ana / Motor PWB'yi değiştirin ve bir işlem kontrolü yapın.
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net