>ECOSYS M5521cdw hata kodları
Kod: 0030 FAX PWB sistem hatası FAKS ürün yazılımını yeniden yükleyin.FAKS PWB'sini değiştirin.
Kod: 0070 FAX PWB FAX PWB ile ilk iletişimde, uyumsuz algılama hatası
Kod: 0100 Yedek bellek cihazı hatası Flaş bellekte anormal durum.Flaş bellek ve Ana PWB'yi kontrol edin.
Kod: 0120 MAC adresi veri hatası MAC adresi geçersiz veri durumunda.Flaş bellek ve Ana PWB'yi kontrol edin.
Kod: 0130 Yedekleme belleği Okuma/yazma hatası.Flaş bellek ve Ana PWB'yi kontrol edin.
Kod: 0140 Yedek bellek veri hatası Gücü açtığınızda, NAND bellekten okunan veriler bir hata olduğu tespit edildi.
Kod: 0150 EEPROM okuma / yazma hatası,EEPROM'un düzgün takıldığından emin olun ve başarısız olursa değiştirin.
Kod: 0160 EEPROM veri hatası (Ana / Motor PWB) EEPROM'dan veri okuma anormal olarak algılandı.
Kod: 0170 Ana / Motor PWB ve EEPROM değeri arasında uyuşmazlık.EEPROM'u değiştirin Hata devam ederse Ana / Motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 0180 Makine numarası uyuşmazlığı.EEPROM (Ana / Motor PWB) kontrol edin.
Kod: 0190 Yedekleme bellek aygıtı hatası.Ana / Motor PWB'deki konnektör bağlantılarını kontrol edin. Ana / Motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 0800 Görüntü oluşumu sorunları Baskı dizisi JAM (J010X) hatası.Sorunun belirli bir dosyada bir yazdırma işlemi hatası algılayıcısı
olup olmadığını kontrol edin.Ana / motor PWB üzerindeki konektörleri kontrol edin ve yeniden takın.Ana / motor PWB'sini değiştirin.
Kod: 0830 FAKS kontrol PWB'sindeki flaş belleğindeki program bozuk.FAKS PWB'yi değiştirin.
Kod: 0840 Cihaz uzun süre kullanılmadı ise hafıza pili bozulmuştur.Pili değiştirin ve tarih saat ayarlarını düzeltin.
Kod: 0870 Cihazı kapatın,Gücü kesin fax kartı ve anakart arasındaki bağlantıları yenileyin hata devam ederse FAKS PWB'yi değiştirin.
Kod: 0920 Cihazı kapatın,fax kartı ve anakart arasındaki bağlantıları yenileyin,FAKS yazılımını tekrar yükleyin.
Hata devam ederse FAKS PWB'yideğiştirin.
Kod: 0970 24 V güç hatası.Ana / motor PWB'sinden (YC1-7, 8) 24V çıkışını kontrol edin.Düşük voltajlı güç kaynağı PWB'yi değiştirin.
Kod: 1810 Kağıt besleyiciyle iletişim hatası (1 PF) Kağıt besleyici Ana ünite ile kablolama bağlantı durumunu kontrol edin
Kod: 2200 Ana motor sabit durum hatası.Drum ünitesi BK Drumın elle döndürülebildiğini kontrol edin ve kilitliyse BK ünitesini değiştirin.
Kod: 2500 Kağıt besleme motoru hatası.Arızalı konektör kablosu veya konektörde zayıf temas.Konnektörü kontrol edin.
Konektör teli içerisinde sürekliliği kontrol edin.Kağıt besleme motoru ve Motor rölesini kontrol edin.
Kod: 3100 Tarayıcı taşıyıcı hatası.Görüntü tarayıcı motorunun hareket edip etmediğini kontrol edin.Tarayıcı tahrik kayışının yerinde olduğunu kontrol edin ve gerekirse
düzeltin.Kablo soketinin bağlantısını kontrol edin.Görüntü tarayıcı motoru ve Ana / Motor PWB (YC17) kontrol edin. Görüntü tarayıcı motorunu değiştirin.
Kod: 3200 Tarayıcı CIS lambası hatası.CIS Görüntü tarayıcı şaryosunu değiştirin.Ana / Motor PWB Ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 3210 CIS lamba hatası.Kablo konektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.DP CIS'yi değiştirin.
Kod: 3300
Kod: 3310
CIS AGC hatası.CIS - Ana / Motor PWB kablo bağlantısını kontrol edin.
Ana / Motor PWB Ana / motor PWB'yi değiştirin.
Kod: 3500 Tarayıcı ve ASIC iletişim hatası.CIS - Ana / Motor PWB kablo bağlantısını kontrol edin.LED yanmıyorsa, tarayıcı taşıyıcısını değiştirin.
Ana / Motor PWB sabit yazılımını en son sürüme yükseltin. Ana / motor PWB'sini değiştirin.
Kod: 4000 Çokgen motor başlatma hatası.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4010 Çokgen motor kararlı durum hatası.Çokgen motor - Ana / Motor PWB kablo bağlantısını kontrol edin.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4101 LSU (Siyah) hatası.LSU ve Ana / Motor PBW (YC21) kontrol edin.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4102 LSU (Camgöbeği) hatası.LSU ve Ana / Motor PBW (YC21) kontrol edin.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4103 LSU (Magenta) hatası.LSU ve Ana / Motor PBW (YC21) kontrol edin.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4104 LSU (Sarı) hatası.LSU ve Ana / Motor PBW (YC21) kontrol edin.LSU'yu değiştirin.
Kod: 4600 LSU temizleme motoru hatası.Bağlantı soketlerini kontrol edin.LSU temizlik motorunu değiştirin.
Kod: 4700 VIDEO_ASIC cihaz hatası.Ana / Motor PWB'deki konnektörlerin düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.Ana / Motor PWB değiştirin.
Kod: 6000 Fuser hatası.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.Kablo bağlantılarını,ısıtıcı elemanı kontrol edin.
Kod: 6020 Anormal derecede yüksek fuser merkezi termistör sıcaklığı.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.Fuser silindirinin toner kirlenmesi gibi yabancı
nesneler olup olmadığını kontrol edin.Kaynaştırıcı birimi - Ana / Motor PWB (YC23) ve Alçak gerilim güç kaynağı PWB - Maine / Motor PWB (YC1)
bağlantılarını kontrol edin.Motor sabit yazılımını kontrol edin ve gerekirse en son sürüme yükseltin.
Kod: 6030 Düşük Fuser sıcaklığı.Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.Güç kaynağı PWB kontrol edin.Fiksaj ünitesini değiştirin.
Kod: 6050 Anormal derecede düşük kaynaştırıcı merkez termistör sıcaklığı.Şebeke gerilimini,Güç kaynağı PWB çıkış voltajlarını kontrol edin.
Kod: 6400 Sıfır-çapraz sinyal hatası Füzer ısıtıcı açıkken ve 24V bağlantı kesildi.Güç kaynağı PWB ve Ana / Motor PWB bağlantılarını kontrol edin.
Kod: 6610 Fuser basınç hatası.Fuser basıncının dişlinin elle döndürülmesiyle azaltılabilir olup olmadığını kontrol edin.
Basınç kapama işlemi sırasında sensör ışığının aktüatör tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin.
Kod: 7101 Toner sensörü K hatası.Toner kabının düzgün şekilde takıldığını ve gerekirse yeniden takın.Toner kabının toner besleme girişinin kolun çalışmasıyla açılıp
açılmadığını kontrol edin.Toner kabını değiştirin.
Kod: 7102 Toner sensörü C hatası.Toner kabının düzgün şekilde takıldığını ve gerekirse yeniden takın.Toner kabının toner besleme girişinin kolun çalışmasıyla açılıp
açılmadığını kontrol edin.Toner kabını değiştirin.
Kod: 7103 Toner sensörü M hatası.Toner kabının düzgün şekilde takıldığını ve gerekirse yeniden takın.Toner kabının toner besleme girişinin kolun çalışmasıyla açılıp
açılmadığını kontrol edin.Toner kabını değiştirin.
Kod: 7104 Toner sensörü Y hatası.Toner kabının düzgün şekilde takıldığını ve gerekirse yeniden takın.Toner kabının toner besleme girişinin kolun çalışmasıyla açılıp
açılmadığını kontrol edin.Toner kabını değiştirin.
Kod: 7200 Kırılmış iç termistör teli (Developer).Developer ünitesi K 1. Developer ünitesi K'nin konektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın ve gerekirse üniteyi sonuna
kadar itin. Developer ünitesi K (toner sensörü) ve Tambur rölesi PWB Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin.
Kod: 7210 Kısa devre iç termistör (Developer).Drum rölesi PWB yi değiştirin. Ana / Motor PWB 1. Motor donanımını kontrol edin.Developer ünitesini değiştirin K.
Kod: 7221 Kırılmış iç termistör teli .LSU kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını kontrol edin.LSU'yu değiştirin.
Motor sabit yazılımını kontrol edin ve gerekirse en son sürüme yükseltin.
Kod: 7231 LSU Sensör giriş örnekleme değeri referans değerden düşük.LSU kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını kontrol edin.LSU'yu değiştirin.
Motor sabit yazılımını kontrol edin ve gerekirse en son sürüme yükseltin.
Kod: 7401 Developer (K) uyumsuz.
Kod: 7402 Developer (C) uyumsuz.
Kod: 7403 Developer (M) uyumsuz.
Kod: 7404 Developer (Y) uyumsuz.
Kod: 7411 Uyumsuz Drum ünitesi (K)
Kod: 7412 Uyumsuz Drum ünitesi (C)
Kod: 7413 Uyumsuz Drum ünitesi (M)
Kod: 7414 Uyumsuz Drum ünitesi (Y)
Kod: 7611 ID sensörü yoğunluk hatası (K) Kalibrasyon sırasında toner yoğunluğu algılanamıyor.Cihazı kapatıp açın Sistem menüsünün ayarlanması / bakımı ile renk
kalibrasyonunu gerçekleştirin,birincil aktarım kayışı veya kimlik sensörü yüzeyinde kir veya leke varsa temizleyin.
Test baskısını gerçekleştirdikten sonra,eğer zayıf yoğunluk oluşursa, drum ünitesinde, developer ünitesinde,
LSU'daherhangi bir arıza olup olmadığını kontrol edin.
Kod: 7612 ID sensörü yoğunluk hatası (C) Kalibrasyon sırasında toner yoğunluğu algılanamıyor.Cihazı kapatıp açın Sistem menüsünün ayarlanması / bakımı ile renk
kalibrasyonunu gerçekleştirin,birincil aktarım kayışı veya kimlik sensörü yüzeyinde kir veya leke varsa temizleyin.
Test baskısını gerçekleştirdikten sonra,eğer zayıf yoğunluk oluşursa, drum ünitesinde, developer ünitesinde,
LSU'daherhangi bir arıza olup olmadığını kontrol edin.
Kod: 7613 ID sensörü yoğunluk hatası (M) Kalibrasyon sırasında toner yoğunluğu algılanamıyor.Cihazı kapatıp açın Sistem menüsünün ayarlanması / bakımı ile renk
kalibrasyonunu gerçekleştirin,birincil aktarım kayışı veya kimlik sensörü yüzeyinde kir veya leke varsa temizleyin.
Test baskısını gerçekleştirdikten sonra,eğer zayıf yoğunluk oluşursa, drum ünitesinde, developer ünitesinde,
LSU'daherhangi bir arıza olup olmadığını kontrol edin.
Kod: 7614 ID sensörü yoğunluk hatası (Y) Kalibrasyon sırasında toner yoğunluğu algılanamıyor.Cihazı kapatıp açın Sistem menüsünün ayarlanması / bakımı ile renk
kalibrasyonunu gerçekleştirin,birincil aktarım kayışı veya kimlik sensörü yüzeyinde kir veya leke varsa temizleyin.
Test baskısını gerçekleştirdikten sonra,eğer zayıf yoğunluk oluşursa, drum ünitesinde, developer ünitesinde,
LSU'daherhangi bir arıza olup olmadığını kontrol edin.
Kod: 7800 Dış sıcaklık sensörü hatası.Sıcaklık ve nem sensörü giriş örnekleme değeri referansa göre anormal.
Sıcaklık sensörü kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın. Dış sıcaklık sensörü ve Ana / Motor PWB (YC24 kontrol edin.
Kod: 7810 Kısa devre dış termistör Sensör giriş örnekleme değeri referans değerden düşük.Sıcaklık ve nem sensörü PWB'yi değiştirin.
Motor sabit yazılımını kontrol edin ve gerekirse en son sürüme yükseltin.
Kod: 7901 Drum ünitesi K EEPROM hatası.Güç kablosunu prizden çekin ve beş saniye bekleyin.Drum ünitesinin konektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Ünite ve Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin
Kod: 7902 Drum ünitesi C EEPROM hatası.Güç kablosunu prizden çekin ve beş saniye bekleyin.Drum ünitesinin konektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Ünite ve Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin
Kod: 7903 Drum ünitesi M EEPROM hatası.Güç kablosunu prizden çekin ve beş saniye bekleyin.Drum ünitesinin konektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Ünite ve Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin
Kod: 7904 Drum ünitesi Y EEPROM hatası.Güç kablosunu prizden çekin ve beş saniye bekleyin.Drum ünitesinin konektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Kablo konnektörünün sıkıca bağlandığını doğrulayın.
Ünite ve Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin
Kod: 7911 Developer birimi K EEPROM hatası.Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve beş saniye bekleyin.Developer ünitesinin konektörünü kontrol edin.
Developer Ünitesi ve Drum rölesi PWB,Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin.Developer birimini değiştirin.
Kod: 7912 Developer birimi C EEPROM hatası.Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve beş saniye bekleyin.Developer ünitesinin konektörünü kontrol edin.
Developer Ünitesi ve Drum rölesi PWB,Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin.Developer birimini değiştirin.
Kod: 7913 Developer birimi M EEPROM hatası.Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve beş saniye bekleyin.Developer ünitesinin konektörünü kontrol edin.
Developer Ünitesi ve Drum rölesi PWB,Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin.Developer birimini değiştirin.
Kod: 7914 Developer birimi Y EEPROM hatası.Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve beş saniye bekleyin.Developer ünitesinin konektörünü kontrol edin.
Developer Ünitesi ve Drum rölesi PWB,Tambur rölesi PWB ve Ana / Motor PWB kontrol edin.Developer birimini değiştirin.
Kod: F010 Program okuma hatası.Ana / Motor PWB kontrol edin.Güç kablosunu prizden çekin ve beş saniye bekleyin. Ana / Motor PWB'yi değiştirin
Kod: F020 Ana / Motor PWB RAM sağlama toplamı hatası.Yazılım güncellemesi yapın.Hata devam ederse Ana / Motor PWB'yi değiştiri.
Kod: F040 Yazıcı motoru ile Denetleyici arasındaki iletişim hatası.Güç kablosunu duvardaki prizden çıkarın ve beş saniye bekleyin.
Ana / motor PWB'den  topraklanmış olabilecek kabloyu onarın veya değiştirin.5V ile 3.3V arasında kısa devre kontrolü yapın.
Ana / motor PWB'sine bağlanan FFC kablo konektörünü kontrol edin.Motor bellenimini kontrol edin ve gerekirse en son sürüme yükseltin.
Kod: F050 Yazdırma motoru ana program hatası.Güç kablosunu prizden çekin ve beş saniye bekleyin.EEPROM'un doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
Hem ana hem de motor ürün yazılımını kontrol edin ve gerekirse en son sürüme yükseltin.Hata devam ederse, Ana / Motor PWB'yi değiştirin.
Kod: F12X Tarama kontrolü bölümünde anormallik.Scan / DP ve Ana kart arasındaki konnektörün bağlantı durumu arasındaki kablo demetini kontrol edin.
Tarama / DP kartını değiştirin.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.
Kod: F14X FAKS kontrol bölümünde anormallik.FAKS ve Ana kart arasındaki konnektörün bağlantı durumunu kontrol edin.FAKS kartını değiştirin.
Kod: F15X Kimlik doğrulama kontrol bölümünde anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin
Kod: F18X Video kontrol bölümünde anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.
Kod: F21X
Kod: F22X Kod: F23X
Görüntü işleme bölümünde anormallik.DDR belleğin temasını kontrol edin.Ana yedeklemeyi başlatın ve bir çalışma kontrolü yapın.
Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin
Kod: F24X Sistem Yönetim Departmanında anormallik.DDR belleğin temasını kontrol edin.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.
Kod: F25X Ağ yönetimi bölümünde anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.
Kod: F26X
Kod: F27X Kod: F28X
Sistem Yönetim Departmanında anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin.
Kod: F29X
Kod: F2AX
Sistem Yönetim Departmanında anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin.
Kod: F2BX
Kod: F2CX Kod: F2DX
Ağ kontrol bölümünde anormallik.
Ana yedeklemeyi başlatın ve bir çalışma kontrolü yapın.Ana kartı değiştirin.
Kod: F2EX
Kod: F2FX Kod: F30X
Ağ kontrol bölümünde anormallik.
Ana yedeklemeyi başlatın ve bir çalışma kontrolü yapın.Ana kartı değiştirin.
Kod: F33X Tarama Yönetimi Departmanında anormallik.Tarama / DP kartını değiştirin ve bir işlem kontrolü yapın.Ana kartı değiştirin.
Kod: F34X Panel Yönetim Departmanında anormallik.Panel ile Ana kart bağlantısını kontrol edin.Panel kartını değiştirin.Ana kartı değiştirin.
Kod: F35X Baskı kontrol Yönetim Departmanında anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin.
Kod: F37X FAKS Yönetim Departmanında anormallik.FAX_DIMM'i değiştirin ve bir kontrol yapın.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin.
Kod: F46X Yazıcı oluşturma bölümünde anormallik.Panoları değiştirin ve bir çalışma kontrolü yapın.
Kod: F4FX İş Yönetim Departmanında anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin.
Kod: F63X Cihaz kontrol bölümünde anormallik.Ana kartı değiştirin ve çalışma kontrolü yapın.HDD'yi değiştirin.
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net