>ACCESS DENIED MENUS LOCKED Kullanmaya çalıştığınız kontrol paneli işlevi yetkisiz erişimi önlemek için ağ yöneticisi tarafından kilitlendi.
1. İşlevin kilidini açmasını ağ yöneticisine sorun. 2. Soğuk sıfırlama gerçekleştirin. Bu, yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlar.
Bir JetDirect ağ kartı takılıysa, IP adresini ve diğer ayarları da sıfırlar
BAD DUPLEXER CONNECTION Dupleksleyici doğru şekilde takılmamıştır.Yazıcıyı kapatın. Dupleksleyiciyi çıkarın ve yeniden takın.Yazıcıyı kapatıp tekrar açın.Mesaj devam ederse, dupleksleyicinin bağlı olduğundan ve bağlayıcı hasar görmediğinden emin olun.Dupleksleyiciyi değiştirin.
CHECK INPUT DEVICE PAPER PATH OPEN PLEASE CLOSE IT Kağıt beslemesi yapılamıyor kapak yada çekmeceler tam kapalı değil.1.Kapakları ve kağıt kılavuzlarını kontrol edin ve açık olanları kapatın. 2. Kapaklar ve tepsiler kapalıysa, düzgün çalışması için tepsideki tırnakları ve algılayıcı kollarını kontrol edin. Kusurlu sekmeleri veya sensörleri değiştirin. 3. Besleyicide PCA denetleyicisini değiştirin. 5si, 8000, 8100 serileri için C-link kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ayrıca 5si'de kağıt aksesuar PCA'sını kontrol edin.
CHECK OUTPUT DEVICE CLOSE OUTPUT DELIVERY PATH 1. İsteğe bağlı çıkış cihazının tamamen yerine oturduğundan ve doğru bir şekilde takıldığından emin olun. 2. Çıkış cihazındaki tüm kapakları kontrol edin ve kapatıldığından emin olun. 5si, 8000, 8100 serileri için C-link kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
DISK DEVICE FAILURE Disk Hatası.1. EIO diskini yerine takın. 2. EIO diskini çıkarın ve yenisiyle değiştirin. 3. Hatalı bir formatlayıcı da bu hataya neden olabilir, gerekirse Formatter kartını değiştirin.
DISK FILE OPERATION FAILED İstenen işlem gerçekleştirilemedi (örneğin, bir dosyayı varolmayan bir dizine indirmeye çalışmak gibi).
1. Dosya adını ve dizin adını kontrol edin. 2. EIO diskini çıkartıp tekrar takın. 3. İşlemi tekrar deneyin.
DISK IS WRITE PROTECTED Belt motor dönüşünde hata.ITB motoru / DC denetleme kartını kontrol ediniz.
EIO DISK [x] NOT FUNCTIONAL EIO diski [X] yuvasından çıkartıp tekrar takın.sorun devam ederse değiştirin.
ENV FEEDER LOAD [TYPE] [SIZE] 1. İstenen zarf türünü ve boyutunu zarf besleyiciye yükleyin. 2. Zarf boyut ve türünün yazıcının kontrol panelindeki kağıt kullanma menüsünden doğru ayarlandığından emin olun. 3. İstenilen zarf besleyiciye önceden yüklenmişse GO düğmesine basın. 4. Kullanılabilen diğer tür ve boyutlar arasında gezinmek için VALUE + tuşuna basın. 5. Alternatif türünü veya boyutunu kabul etmek için SEÇ'e basın.
FILE SYSTEM IS FULL Disk dosya sistemi dolu.1. Gereksiz tüm dosyaları EIO diskinden silin ve sonra tekrar deneyin. Dosya ve yazı tiplerini indirmek veya silmek için HP Resource Manager'ı kullanın. (Daha fazla bilgi için yazılım yardımına bakın.) 2. Müşteriye kalıcı saklama alanını artırması için teklif verin (daha büyük bir EIO disk kullanın veya bir RAM DIMM ekleyin).
FLASH DEVICE FAILURE 1. Flaş DIMM'yi yerine takın ve yerine oturduğundan emin olun. 2. Flaş DIMM'yi çıkarıp yenisiyle değiştirin. 3. Formatlayıcı kartda sorun olabilir; Gerekirse format kartını değiştirin.
FLASH FILE OPERATION FAILED İstenen işlem gerçekleştirilemedi (örneğin, bir dosyayı varolmayan bir dizine indirmeye çalışmak gibi).1. Dosya adını ve dizin adını kontrol edin. 2. Flaş DIMM'yi yeniden takın. 3. İşlemi tekrar deneyin.
FLASH FILE SYSTEM IS FULL Flaş dosya sistemi dolu.Gereksiz dosyaları flaş DIMM'den silin ve tekrar deneyin. Dosya ve yazı tiplerini indirmek veya silmek için HP Resource Manager'ı kullanın. (Daha fazla bilgi için yazılımın yardımına bakın.)
FLASH IS WRITE PROTECTED Flaş DIMM yazmaya karşı korumalı ona yeni bir dosya yazılamaz.HP Kaynak Yöneticisi aracılığıyla yazma korumasını devre dışı bırakın.
HP TONER DETECTED PRESS GO TO CONTINUE Yazıcı, toner kartuşunun tanımını (model, üretim tarihi ve seri numarası) görmediğinden veya tanımadığından, toner kartuşunun orijinal bir HP toner kartuşu olmadığını tespit etti.
INSTALL DUPLEXER 1. Yazıcıyı kapatın. Dupleksleyiciyi takın veya tekrar yerleştirin ve tam olarak yerine oturduğundan emin olun. 2. Yazıcı için dik açı güç kablosunun kullanılmış olduğundan emin olun.
INSTALL TONER CARTRIDGE Toner kartuşu algılama hatası,Toner kartuşunu tekrar yerine takın ve tam olarak yerine oturduğundan emin olun.
Yüksek gerilim güç kaynağı da bu hataya neden olabilir.
INSTALL TRAY [X] 1. Belirtilen tepsiyi yeniden takın. 2. Tepsinin sağ tarafında hasar görmüş tırnaklar olup olmadığını kontrol edin.
3. Yazıcıdaki hasarlı tepsi sensörü anahtarlarını kontrol edin. 4. Besleyicide PCA denetleyicisini değiştirin
MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE] 1. Elle besleme beklediğiniz gibi değilse, yazılım ayarlarınızı kontrol edin. 2. İstenen kağıdı manuel besleme tepsisine yükleyin. 3. İstenen kağıt el ile besleme tepsisine yüklenmişse, GO düğmesine (veya daha eski yazıcılarda HAZIR'a basın) basın. 4. Kullanılabilen diğer tür ve boyutlar arasında gezinmek için VALUE + tuşuna basın. 5. Alternatif türünü veya boyutunu kabul etmek için SEÇ'e basın.
MEMORY FULL STORED DATA LOST Yazıcıda kullanılabilir bellek yok. Mevcut iş doğru yazdırılamayabilir ve bazı kaynaklar (indirilen fontlar veya makrolar gibi) silinmiş olabilir.
MEMORY SETTINGS CHANGED G / Ç arabellekleme ve kaynak tasarrufu için önceki ayarları kullanmak için yeterli miktarda bellek olmadığından yazıcı bellek ayarlarını değiştirdi. Bu genellikle bellekten yazıcıdan çıktıktan sonra, dupleksleyici ekleyerek veya bir yazıcı dili ekledikten sonra oluşur.
MEMORY SHORTAGE JOB CLEARED Hafızada tüm işi basacak kadar boş yer yok. İşin geri kalan kısmı yazdırılmaz ve hafızadan silinir.
OUTPUT BIN FULL CLEAR PAPER FROM Çıkış bölümü dolu ve boşaltılması gerekiyor.Kağıtları çıkış bölmesinden çıkarın. Ayrıca, çıkış sensörü hizalanabilir veya çıkış selesi için fotosensör kötü olabilir. 
PAPER WRAPPED AROUND FUSER Kağıt fuserde merdanelere dolandı.1. Ortamın kaynaştırıcıya daha sıkı sarılmasını önlemek için yazıcıyı kapatın. 2. Üst kapağı açın ve toner kartuşunu çıkarın. 3. Görünen tüm ortamları çıkarın. 4. Kalan tüm baskı ortamlarını çıkarmak için yazıcıyı kapatın ve ısıtıcıyı çıkarın.
RAM DISK DEVICE FAILURE RAM diskinde kritik bir arıza.RAM diskini değiştirin.
RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL RAM disk dosya sistemi dolu.1. Gereksiz dosyaları silin ve tekrar deneyin veya yazıcıyı kapatın ve ardından aygıttaki tüm dosyaları silmek için yazıcıyı açın. (Dosyaları HP Resource Manager veya başka bir yazılım yardımcı programıyla silin. Daha fazla bilgi için yazılımın çevrimiçi yardımına bakın.) 2. Mesaj devam ederse, RAM diskinin boyutunu arttırın. Yazıcı kontrol panelindeki yapılandırma menüsünden RAM disk boyutunu değiştirin. HP Kaynak Yöneticisi, RAM disk boyutunu artırmak veya azaltmak için de kullanılabilir.
UNSUPPORTED SIZE IN TRAY Harici bir kağıt besleme cihazı desteklenmeyen bir ortam boyutu tespit etti. Durum düzeltilene kadar yazıcı çevrimdışı kalacaktır.
HP Text hata mesajları
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net