>HL - 2040
MFC - 1815
MFC - 8170dw
HL-2030
HL-2130
HL-2040
HL-2070
HL-1440
HL-2150
Dram ünitesini ve toner kartuşunu çıkartın. 1 veya 2 dakika bekleyin.
Drum ünitesini ve toner kartuşunu yazıcıya yerleştirin.
Yazıcının ön kapağını açın
Tüm LED'ler yanana kadar yaklaşık 4 saniye boyunca GO düğmesine basın ve basılı tutun.
4 LED'in hepsi yandığında GO düğmesini bırakın. Ön kapağı kapatın.
HL-1110
HL-1210W
Yazıcı güç anahtarını açın.
Power butonuna 4 kez basın.
HL-3040CN
HL-3070CW
HL-3075CW
Yazıcının açık olduğundan emin olun.
"Makine Bilgisi" ni seçmek için "+" veya "-" tuşlarına basın.
Tamam tuşuna basın"."Parça Ömrünü Sıfırla" yı seçmek için "+" veya "-" tuşlarına basın.
Tamam tuşuna basın"."Drum Unit" öğesini seçmek için "+" düğmesine basın.
Tamam tuşuna basın".Değiştirdiğiniz rengi seçmek için "+" veya "-" tuşlarına basın.
  İki kez "Tamam" a basın.
HL-5470DW
Yazıcı güç anahtarını açın. Ön kapağı açın
Ekranda Drum Clear mesajını görene kadar yeşil Go düğmesini beş saniye basılı tutun.
HL-3150CDN
HL-3170CDW
Yazıcının güç düğmesini açın. "GO " düğmesini basılı tutarken " Yukarı " tuşuna basın .
Drum Ünitesini seçmek için yukarı veya aşağı tuşlarını kullanın ve " OK " tuşuna basın .
Sıfırlamak istediğiniz rengi seçmek için yukarı veya aşağı tuşlarını kullanın ve " Tamam " a    
basın . Sıfırlamak için yukarı oka basın.
HL-4140CN
HL-4150CDN
HL-4570CDW
"Makine Bilgisi" ni bulmak için "+" tuşuna basın.Tamam tuşuna basın".
"Parça Ömrünü Sıfırla" yı bulmak için "+" tuşuna basın.Tamam tuşuna basın".
"Drum Ünitesi" ni bulmak için "+" tuşuna basın.Tamam tuşuna basın".
  Drum sayacını sıfırlamak için "+" tuşuna basın.
HL-5000D
HL-5100DN
HL-5200DW
HL-5200DWT
HL-5200DW
HL-6200DWT
Makinenin açık olduğundan emin olun. Ön kapağı açın.
[ Drum Ünitesi ] seçeneğini görüntülemek için yaklaşık iki saniye boyunca OK düğmesine
basılı tutun ardından OK düğmesine tekrar basın .
Drum sayacını sıfırlamak için [ Sıfırla ] tuşuna basın .
Makinenin ön kapağını kapatın.
HL-5130
HL-5140
HL-5150
HL-5170
HL-5240
HL-5270
HL-5280
Ön kapağı açın ve dört LED yanana kadar "GO" düğmesini basılı tutun.
"GO" düğmesini serbest bırakın.Ön kapağı kapatın.
HL-L6300DW Makinenin açık olduğundan emin olun.
[ Ayarlar ] > [ Makine Bilgileri ] > [ Parça Ömrü ] tuşuna basın .
[ Drum Ömrü ] tuşuna basın ve basılı tutun .
[ Evet ] 'e basın .
Home Tuşuna basın .
MFC-7860 Ön kapak açıkken İptal tuşuna basın.
Yeni bir drum ünitesi taktığınızı doğrulamak için 1'e basın.
LCD ekranda kabul edildiğini gösterdiğinde, ön kapağı kapatın.
MFC-1815 Menü düğmesine basın.
Yukarı veya Aşağı  yön tuşuna basarak Makine Bilgisi bölümüne gelin  OK tuşuna basın.
Yukarı veya Aşağı  yön tuşuna basarak Drum Reset bölümüne girin .
OK tuşuna 3 saniye boyunca parmağınızı basılı tutun.
Yukarı tuşuna basın. Drum ünitesi sayacını sıfırlamak için OK tuşuna basın.
LCD’ekranda Kabul yazacak.
İPTAL tuşuna basın.Yazıcıyı yeniden başlatın.
MFC-8710DW Ön kapak açıkken CLEAR düğmesine basın.
Yazıcı "Yeni drum ünitesi" Mesajı görüntüleyecektir.
Yeni bir drum taktığınızı onaylamak için 1 tuşuna basın.
Ekranda "Kabul edildi" mesajı görüldükten sonra ön kapağı kapatın.
MFC-7240 FAX Ön kapak açıkken CLEAR düğmesine basın.
Yazıcı "Yeni drum ünitesi" Mesajı görüntüleyecektir.
Yeni bir drum taktığınızı onaylamak için 1 tuşuna basın.
Ekranda "Kabul edildi" mesajı göründükten sonra ön kapağı kapatın.
MFC-7320 / 7360 Makinanın ön kapağını açın(toner ünitesinin takıldığı kapak)
Clear/Back tuşuna basın
1 tuşuna basın
Star tuşuna basın
Makinayı kapatıp açın
MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW
Yazıcının güç düğmesini açın. " Ayarlar " a basın ardından  " Tüm Ayarlar " a basın .
OK tuşlarını kullanarak " Makine Bilgisi " ne gelin veya aşağı ok tuşu ile " Parts Life " gelin .
Tuşları aydınlatmak için ve ekran mesajı değişene kadar " # " tuşuna basın .
Sıfırlanacak tamburun rengini seçin ve " Evet " e basın .
İşlem bittiğinde  " HOME " tuşuna basın .
MFC-9840CDW Hazır modunda aynı anda 3 ve 9 düğmesine basarak sıfırlama menüsünü açın..
Drum seçeneğine ulaşıncaya kadar yukarı veya aşağı yön tuşuna basın,
ardından OK düğmesine basın.
Tamburu sıfırlamak için 1'i seçin.
MFC-L5755DW Ön kapağı kapatın.Makinenin açık olduğundan emin olun .
Ayarlar(Ayarlar) tuşuna basın .
Tüm Ayarlar'a basın . (Bu adım bazı modellerde atlanabilir.)
Makine Bilgisi'ni seçin . veya Makine Bilgisi => Parça Ömrü .
Makinenin ekran mesajında  Drum Ömrünü görünceye kadar basılı tutun .
Evet tuşuna basın .
Home (Ev) tuşuna basın .
Drum resetleme
MFC - L5755dw
HL - L5100dn
MFC - 7320
Ayrıca bakınız : Brother yazıcılarda toner resetleme
Printer servis
Yazıcı hataları ve çözümleri
Güncel  01 / 04 / 2021
printerservis facebook
Marka ve Logolar sahiplerine aittir sadece bilgilendirme için kullanılmıştır.
Web sitemizde olası en iyi deneyimi size sağlamak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz.
printerservis.net , internet sitesi veya e-mail içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir.


Copyright © 2017 by "printerservis"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@printerservis.net